Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs | Lectorale rede Esther van der Stappen

Avans Hogeschool heeft grote ambities. Het onderwijs wordt er de komende jaren geflexibiliseerd waardoor studenten een kwart van hun opleiding zelf kunnen invullen met keuzemodellen. De weg ernaartoe is duidelijk: met digitale technologieën die meer flexibiliteit kunnen bieden. Bijvoorbeeld doordat studenten meer plaats- en tijdonafhankelijk kunnen leren. Maar ook doordat er beter kan worden ingespeeld op de behoeftes van de individuele student, met als gevolg inclusiever en toegankelijker onderwijs.

Blended en flexibel onderwijs vraagt van docenten en studenten dat zij allerlei keuzes maken. Hoe maak je die keuzes, en hoe weet je of dat de juiste keuzes zijn? Daarover ging de lectorale rede die Esther van der Stappen op 8 juni uitsprak. Van der Stappen is lector Digitale Didactiek van het Expertisecentrum Future-Proof Education van Avans.

Want er zijn nogal wat keuzes te maken, door alle opties en mogelijkheden die technologie docenten en studenten biedt. “Er is geen standaardproces voor het ontwerpen van een blended leerarrangement”, zo stelt Van der Stappen. “Docenten en studenten staan voor een uitdaging. Ze moeten iets gaan doen, terwijl ze niet altijd voldoende overzicht hebben over het hele proces of over de te maken keuzes in dat proces.”

Blended en flexibel onderwijs realiseren is dus best ingewikkeld, omdat er geen standaard stappenplannen en procedures voor bestaan. En omdat docenten en studenten dingen moeten doen die ze vaak nog niet eerder hebben gedaan. Van der Stappen vergelijkt het met koken in een onbekende keuken met ingrediënten die je nooit eerder hebt gebruikt. Zulke opgaven classificeert zij dan ook als ‘ongestructureerde problemen’. Maar niet gevreesd: er zijn wel degelijk oplossingen en er kunnen keuzes worden gemaakt, door structuur en houvast te bieden. Wat ook helpt, is ons realiseren dat de perfecte oplossing nu eenmaal niet bestaat.
 

“Inherent aan ontwerpen is dat het een onzekere uitkomst heeft; het vereist naast domeinkennis en creativiteit dat onderweg veel keuzes worden gemaakt zodat je je einddoel ook daadwerkelijk bereikt.” – Esther van der Stappen.

In haar rede gaat Van der Stappen dieper in op wat die structuur en houvast zijn om tot keuzes te kunnen komen in het ontwerpen en realiseren van blended en flexibel onderwijs. Die houvast bieden aan studenten en onderwijsprofessionals is wat het lectoraat wil doen met dit onderzoek en met de twee onderzoekslijnen blended en flexibel onderwijs. Van der Stappen geeft in haar rede nuttige tips voor hulpmiddelen, handvatten en verwijzingen naar meer informatie en literatuur. De volledige lectorale rede kun je via deze website lezen en downloaden. En hier kun je haar presentatie online terugkijken.

Foto door marianne bos via Unsplash

Pijl op betonnen muur

Auteur

| Onderwijskundig schrijver @ SURF | community coach @ HvA | Eigen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties