Motivatie in thuissituatie

Het hoger onderwijs is in een stroomversnelling geraakt sinds de Coronacrisis de kop is komen opsteken. Hoor- en werkcolleges worden sinds half maart allemaal online aangeboden. Docenten bereiden deze colleges voor vanachter hun laptop in de werkkamer en studenten proberen deze colleges geconcentreerd te volgen vanuit hun studentenkamer of, in het geval dat zij tijdelijk bij hun ouders zijn ingetrokken, vanaf de keukentafel of een kamer die toevallig vrij is. De razendsnelle shift naar online onderwijs heeft allerlei implicaties voor de manier waarop studenten kunnen studeren. In dit blog richt ik me hoe het is voor studenten om thuis te studeren, op welke manier zij zich kunnen concentreren en hoe docenten hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Vervaagde grens tussen thuis en studie

Doordat het onderwijs in quarantaine tijden niet meer op de instellingen zelf kan plaatsvinden, zijn alle aspecten van onderwijs naar de huizen van studenten verplaatst. Het volgen van colleges, samenwerken met medestudenten, zelfstudie en het maken van tentamens vindt allemaal plaats binnen de thuissituatie van studenten. Kelvin Lichtendonk, student built environment aan de Hogeschool Utrecht: “In normale tijden ga ik altijd studeren in de bibliotheek van de Hogeschool of op de instelling zelf. Mijn kamer is dan als ik thuiskom echt een plek om te chillen en te relaxen.”  In andere woorden: de grens tussen thuis en studie is aan het vervagen. Daan Boers, student Ondernemerschap & Retailmanagement aan de Saxion Hogeschool: “Ik mis soms wel de scherpte omdat het in het begin niet voelde alsof je écht aan het studeren was thuis. Dat merk je toch wel bij jezelf.”

Wegvallen van studiestructuren

Naast het vervagen van de grens tussen studie en privé zijn vaste studiestructuren, zoals werkcollege op de instelling zelf om een vaststaand tijdstip, voor een deel weggevallen. Studenten hebben de mogelijkheden om opgenomen colleges terug te kijken wanneer ze willen en meetings voor groepsprojecten zijn lastiger te organiseren omdat er minder druk wordt gevoeld door de studenten. Daan: “Afgelopen week waren we nog maar met vier van de negen studenten in een call. Je hebt toch minder directe verplichting dus het is makkelijker om niet te komen.”

Elkaar stimuleren

Op veel instellingen zijn er al verschillende pogingen ondernomen om de motivatie en concentratie onder studenten te vergroten en structuur aan te brengen in de studiedag van studenten. Zo moedigen docenten studenten in groepsprojecten aan om elkaar met regelmaat te spreken. Kelvin: “Op aanraden van docenten komen we dus in de ochtend om een uur of negen als groepje bij elkaar. Als ik dat niet doe dan slaap ik gewoon uit tot elf uur. We spreken dan deadlines af wanneer we bepaalde opdrachten af hebben en we maken afspraken op papier. Best wel kinderachtig maar dat werkt daardoor wel.” Het sturen op zelforganisatie van studenten wordt ook bij Daan geprobeerd: “Iedere week meteen we met een groepje via een online call in MS Teams. Dan praten we over het proces: waar staat iedereen nu met zijn afstudeerproject? En als mensen concrete vragen hebben kunnen we daar even over sparren.” In de online meeting is geen toezichthoudende docent aanwezig. Het is meer een vervanging van de informele contacten die normaliter in de koffiepauze of na de les plaatsvinden. Het blijft echter de vraag of deze manier van onderwijs voor nu een goede vervanging is van de reguliere hoor- en werkcolleges of dat het écht duidelijke meerwaarde kan hebben in de toekomst van het hoger onderwijs.

Dit was de tweede blog in een reeks waarin ik het studentperspectief op online onderwijs wil laten zien. Het eerste blog kan je hier vinden. Als dit blog vragen oproept, of als je meer wilt weten of dit onderwerp, neem vooral contact op via hegeman@iso.nl.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties