Nieuw online onderwijsconcept bereikt hoge cognitieve leerdoelen

Bestaat het echt? Een online onderwijsmethode die hoge cognitieve leerdoelen bereikt en de werkdruk van docenten verlaagt? De Le-Do-Loop lijkt het mogelijk te maken. Dit klinkt bijna als te mooi om waar te zijn. Toch laat Agnes Berendsen van de Wageningen University & Research (WUR) zien dat zij een evidence informed onderwijsconcept heeft ontwikkeld waarin dit haalbaar is. Zij presenteert haar concept op 16 november op de SURF onderwijsdagen.

Nieuw online onderwijsconcept Leer-Doceer-Loop

Als je kwalitatief goed (online) onderwijs wilt geven dan wil je leerdoelen op hoge cognitieve niveau’s realiseren. Het is daarbij belangrijk dat studenten vaardigheden ontwikkelen waarin zij zelfstandig nieuwe kennis eigen maken. Om deze uitdagingen aan te pakken is de Leer-Doceer-Loop ofwel de Le-Do-Loop ontwikkeld dankzij de subsidie uit de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Werkdruk verminderen

Het primaire doel van het project is het ontwikkelen, evalueren en optimaliseren van dit nieuwe didactisch concept. Met deze Le-Do-Loop wordt een werkvorm ontwikkeld die geschikt is voor online en on campus onderwijs. Studenten binnen de WUR worden daarbij opgeleid tot professionals die kunnen functioneren binnen wetenschappelijke en maatschappelijke kennisdomeinen die zich snel ontwikkelen. Ook zal de werkdruk van docenten op termijn verminderen, doordat de Le-Do-Loop snel aanpasbaar is wanneer nieuwe kennis en inzichten een plek moeten krijgen in het onderwijs.

Verschillende loops

Binnen de Le-Do-Loop ontwikkelen studenten vaardigheden om zich zelfstandig nieuwe kennis eigen te maken. Zij bereiden onderwijs voor om vervolgens het onderwerp te doceren aan anderen. Studenten reflecteren hierbij op hun eigen begrip van het materiaal en koppelen dit aan hun huidige kennis om deze kennis vervolgens door te geven. Afhankelijke van de content kan de Le-Do-Loop kan uit verschillende loops bestaan. Het onderwijsconcept wordt geïmplementeerd in verschillende Bachelor en Mastervakken van de WUR en bevindt zich op dit moment in de evaluatiefase.

Kom naar de SURF onderwijsdagen

Kom op 16 november naar de SURF onderwijsdagen. Agnes Berendsen en Laura Kessels vertellen je alles over de Le-Do-Loop tussen 11.30 en 12.30 uur in Dexter 30. Bekijk het programma of lees meer over het project op de website van SURF.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties