Onderwijsinnovatie met ICT: 7 tips om docenten te ondersteunen

Eerder plaatsten we hier een reeks van zeven interviews van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICTover professionalisering van docenten. In de interviews deelden de deelnemers van de Zone Faciliteren en professionaliseren van docentenhun praktijkervaring én inspiratie voor de ondersteuning van docenten bij onderwijsinnovatie met ICT.

Onderwijsinnovatie met ICT heeft in 2020 een boost gekregen. Online en blended onderwijs vragen echter een ander ontwerp en andere didactiek dan klassikaal onderwijs. Wat betekent dit voor de professionalisering van docenten? En hoe kunnen instellingen docenten daarbij het beste ondersteunen? Hieronder delen we de belangrijkste tips en ervaringen uit de reeks interviews.

1. Docentontwikkelteams zijn effectiever dan workshops

Ronald Spruit, senior beleidsadviseur Leer- en Innovatiecentrum Avans Hogeschool geeft als tip: “Prikkel docenten om met het ontwerpen van onderwijs bezig te blijven. Durf daarvoor andere routes te kiezen in de ondersteuning. Docentontwikkelteams en communities of practice zijn effectiever dan workshops. Binnen deze gemeenschappen wisselen docenten kennis en ervaring uit en maken zij hun opvattingen expliciet. Of zoals een ICTO-coach laatst zei: Zet ze bij elkaar en ze gaan leren.”

Je leest hier het hele interview met Ronald.

2. Zorg voor verbondenheid onderling

De tip van Kees Ritmeester, Programmamanager Innovatie bij Driestar Educatief is: “Zorg voor verbondenheid. Een krachtige manier hiervoor is door best practices en ervaringen met elkaar te delen. Wij starten de week met een weekopening. Deze hebben we nu aangevuld met bijdragen vanuit verschillende organisatieonderdelen. Van het college van bestuur, managers, support tot onderwijsadviseurs en docenten.”

Je leest hier het hele interview met Kees.

3. Ontwikkel korte lijntjes met studenten

Susan McKenny, directeur van de masteropleiding Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente: “Investeer in het persoonlijk contact met studenten. Stuur bijvoorbeeld mails en schrijf niet ‘beste student’, maar noem de naam van de student. Vraag vanuit de opleiding, bijvoorbeeld door de studieadviseur, hoe het gaat. Wat hij of zij nodig heeft. Wat je kunt betekenen. Zo ontwikkel je korte persoonlijke lijntjes met de studenten, waardoor ze zich welkom voelen.”

Je leest hier het hele interview met Susan.

4. Laat docenten en medewerkers elkaar inspireren

Judith Vennix, projectleider van de werkplaats Onderwijsleertechnologie van de Hogeschool Rotterdam, geeft als tip: “Zoek de mensen binnen de organisatie op met veel kennis en ideeën over onderwijsontwikkeling. Breng hen met elkaar in contact, bijvoorbeeld in een Teamomgeving of op intranet, zodat zij hun ideeën kunnen delen. Hierdoor raken andere collega’s weer geïnspireerd om nog meer met onderwijsontwikkeling te doen. En de organisatie plukt daar de vruchten van.”

Je leest hier het hele interview met Judith.

5. Geef docenten meer ontwikkeltijd

Marijke Leijdekkers, coördinator docentenopleiding adviseur onderwijs en ICT bij de Vrije Universiteit tipt:Om de kansen voor goed online onderwijs optimaal te benutten, hebben docenten meer ontwikkeltijd nodig. Om na te denken over hoe dit thema inhoud te geven. En welke tools hiervoor in te zetten. Maar je ziet dat docenten momenteel overvraagd worden. Op deze manier presteren is niet vol te houden. Zonder voldoende ontwikkeltijd val je terug op de reflex die je in het begin had. Van weer een filmpje maken of weer een online college. Terwijl reflecteren zo belangrijk is voor de kwaliteit van online onderwijs.”

Je leest hier het hele interview met Marijke.

6. Laat docenten een kennisclip maken

Een tip van Carolien Kamphuis van de Radboud Universiteit in Nijmegen:Een Virtual Classroom is plek waar informatie kan worden overgedragen. Maar er zijn meer mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig een kennisclip maken met PowerPoint. Voeg met de audio opnamefunctie een voice-over toe en maak een schermopname van de presentatie. De Radboud Universiteit beschikt over een studio waar inmiddels al vele kennisclips zijn opgenomen.”

Je leest hier het hele interview met Carolien.

7. Zorg voor uitwisseling van onderwijsontwerpen

Tip van Peter Dekker, Blended learning specialist bij de Hogeschool van Amsterdam: “Stimuleer docenten om met het herontwerpen van het onderwijs aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door andere docenten een presentatie te laten geven van hun eigen ‘ontwerp’. Zo ontstaat een opening om op een creatieve manier met elkaar over dit thema na te denken.”

Je leest hier het hele interview met Peter.

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. De missie van het Versnellingsplan is om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Auteur

| Onderwijskundig schrijver | community coach @ HvA | Taal, onderwijs…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen