Open Education Week: Activiteiten in Nederland

Van maandag 1 maart tot en met vrijdag 5 maart is het Open Education Week. De week staat geheel in het teken van open onderwijs en open leermaterialen. Over de hele wereld worden de laatste ontwikkelingen met elkaar gedeeld. Interessant? Dit staat in Nederland op het programma.

De Special Interest Group (SIG) Open education, SURF en de Zone ‘Naar digitale (open) leermaterialen’ van Het Versnellingsplan met ICT organiseren de hele week activiteiten.

Twitter:

  • Via #OEWeek volg je alle initiatieven in de wereld.
  • Via #OEweekNL mis je geen blog, nieuwtje of ontwikkeling rond de Open Education Week in Nederland.

De activiteiten in Nederland

1 maart: In gesprek over open onderwijs! Volg @Versnellingspl op Twitter
1 maart: Webinar Open… Hoe maak je het mogelijk
2 maart: Webinar De optimale mix van leermaterialen in 2025
3 maart: Webinar Studenten betrokkenheid vergroten met open pedagogy
4 maart: Webinar 1 voor allen: hergebruik van open leermaterialen door samenwerking
5 maart: Webinar Edusources

In gesprek over open onderwijs! Volg @versnellingspl op Twitter

Datum: 1 maart
Tijd: hele dag

De zone ‘Naar digitale (open) leermaterialen’ van Het Versnellingsplan met ICT leidt de week in op Twitter. Volg @versnellingspl en praat mee over de ontwikkelingen in open onderwijs en open leermaterialen!

Webinar: Open... Hoe maak je het mogelijk?

Datum: 1 maart
Tijd: 14.00 – 15.00 uur

De Bibliotheekwerkgroep Open Online Onderwijs, SURF, en de zone Naar digitale (open) Leermaterialen van het Versnelligsplan Onderwijsinnovatie met ICT hebben alle ingrediënten klaar staan voor hoger onderwijs Nederland zodat zij open content in hun onderwijs kunnen realiseren. Tijdens het webinar ‘Open ... hoe maak je het mogelijk?’

De afgelopen periode is er veel in kaart gebracht. Zo is er een inventarisatie onder vakcommunities (docenten) over de wensen voor samenwerken aan leermaterialen uitgevoerd en zijn er 30.000 open tekstboeken in kaart gebracht. Ook is er breder gekeken naar open content en de BigDeals en is er een visie Open Content 2025. Dit alles vormen de basis voor de ingredienten. Tijdens het webinar krijg je inzicht hoe ook jij een bijdrage kan leveren!

Het webinar wordt georganiseerd o.l.v. Sylvia Moes (Vrije Universiteit), Wouter Kleiheeg (Erasmus Universiteit), Kirsten Veelo (SURF) en Lieke Rensink (SURF).

Aanmelden voor het webinar: ‘Open ... hoe maak je het mogelijk?’

 

Webinar ‘De optimale mix van leermaterialen in 2025’

Datum: 2 maart
Tijd: 11.00 – 12.00 uur

In 2020 ontwikkelde de zone Naar digitale (open) leermaterialen van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT samen met SURF een visie op leermaterialen onder de titelDe optimale mix van leermaterialen in 2025’. In deze visie worden zowel open, semi-open als commerciële leermaterialen benoemd. De visie is geformuleerd in acht visiestatements. Voor de realisatie ervan zijn vijf bouwstenen beschreven.

Tijdens het webinar presenteren we de visiestatements en de bouwstenen. Samen met de deelnemers willen we van gedachten wisselen over hoe deze visie kan worden gebruikt om tot een instellingsvisie op leermaterialen te komen, welke rol open leermaterialen in zo'n instellingsvisie kan spelen en welke ondersteuning daarbij vanuit de zone en SURF gewenst is.

Het webinar wordt georganiseerd door de zone Naar digitale (open) leermaterialen en SURF o.l.v. Gaby Lutgens (Universiteit Maastricht), Gerlien Klein (Hanzehogeschool), Kirsten Veelo (SURF), Lieke Rensink (SURF) en Robert Schuwer (Fontys).

Aanmelden voor het webinar: De optimale mix van leermaterialen in 2025
 

Webinar: Studenten betrokkenheid versterken door Open Pedagogy

Datum: 3 maart
Tijd: 10.00 – 11.00 uur

Leren doe je samen, samen kennis creëren. Studenten ontberen dat in deze Corona-tijd. Onderwijs ontwikkelen vanuit een Open Pedagogy gedachte stimuleert betrokkenheid van studenten bij hun leren en het kennis creëren met anderen. Dat bijvoorbeeld de waarde die studenten creëren of toevoegen aan kennis(objecten) beschikbaar komt voor anderen. Dit doet niet alleen iets met studenten zelf (trots zijn op wat je hebt gemaakt), maar het resultaat heeft tegelijkertijd waarde voor de buitenwereld (je draagt bij). Open Pedagogy vraagt om een onderwijscontext die studenten uitnodigt te ontdekken, te maken en te delen. 
Dit staat centraal in het webinar ‘Studentbetrokkenheid versterken door Open Pedagogy’. Wat is Open Pedagogy precies en hoe pak je het aan? Ook worden er voorbeelden laten zien ter inspiratie. We gaan met deelnemers in gesprek over hoe we Open Pedagogy kunnen vormgeven in het onderwijs. Wellicht komen we daarbij wel tot de conclusie dat er al veel Open Pedagogy is!

Het webinar wordt georganiseerd door de special interest groep Open education, o.l.v. Marijn Post (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en Ria Jacobi (Inholland).

Aanmelden voor het webinar: Studentbetrokkenheid versterken door Open Pedagogy
 

Webinar Hergebruik open leermaterialen door samenwerking

Datum: 4 maart
Tijd: 13.00 – 14.00 uur

De ontwikkeling van open leermaterialen staat al een aantal jaren in de belangstelling in het Nederlands hoger onderwijs. Zowel binnen de Strategische Agenda en de stimuleringsregeling van het Ministerie van OCW, als ook bij SURF en binnen hoger onderwijsinstellingen zelf. Er is over de jaren heen enorm veel mooi materiaal ontwikkeld en open gedeeld door instellingen op diverse platformen. Toch blijkt dat hergebruik van deze open leermaterialen voor veel instellingen nog een groot vraagstuk is. Vindt er veel hergebruik plaats en hoe dan? Moet hergebruik gestimuleerd worden en wat kunnen instellingen daaraan doen? Wat gebeurt er al in Nederland op dit gebied?

De SIG Open Education publiceert op 1 maart een thema-uitgave hergebruik. In deze thema-uitgave wordt hergebruik beschreven vanuit het perspectief van de docent, student, bibliotheek en professionalisering. Tevens wordt stilgestaan bij ervaringen rond hergebruik binnen de stimuleringsregeling open en online onderwijs.
In dit webinar worden de verschillende perspectieven nader besproken.

Het webinar wordt georganiseerd door de special interest groep Open education, o.l.v. Marjon Baas (Saxion), Ria Jacobi (Inholland) en Robert Schuwer (Fontys).

Aanmelden voor het webinar: Hergebruik open leermaterialen door samenwerking

Webinar: Toegang tot een divers aanbod van digitale (open) leermaterialen met edusources

Datum: 5 maart
Tijd: 13.00 – 14.00 uur

Begin 2021 is edusources geïntroduceerd, een platform voor digitale (open) leermaterialen voor het Nederlandse onderwijs.

Met edusources maken instellingen digitale leermaterialen beschikbaar voor het onderwijs, zoals kennisclips, PowerPoint-presentaties, pdf’s, online e-modules en oefentoetsen. De materialen kunnen geheel open of alleen binnen de instelling of vakcommunity gedeeld worden, onder een Creative Commons-licentie.

Aan de hand van een aantal collecties op edusources laten wij zien op welke manier het proces wordt ondersteund om collecties te vormen, te publiceren, en digitale leermaterialen te zoeken en te vinden. Zo ontstaat er een actuele collectie waarvan de kwaliteit steeds beter wordt. Ideaal voor docenten die op zoek zijn naar inhoudelijke vernieuwing of nieuwe werkvormen om de kwaliteit van leermaterialen te verbeteren.
Daarnaast staan we stil bij ontwikkelingen van het platform in de nabije toekomst en is er tijd voor het beantwoorden van uw vragen.

Het webinar wordt georganiseerd door SURF, o.l.v. Jenny de Werk, Martine Teirlinck en Sanne Tonkens.

Aanmelden voor het webinar: Toegang tot een divers aanbod van digitale (open) leermaterialen met edusources

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties