Open grenzen verkennen: Nederlandse Delegatie OER24 duikt dieper in Open Education in Cork

Op 26 maart organiseerde SURF een verrijkende expertbijeenkomst als onderdeel van het pre-conferentieprogramma voor OER24 in het betoverende Cork, Ierland. De Nederlandse delegatie van OER24 kreeg de gelegenheid om met de experts, Antonio Martinez-Arboleda en Lorna Campbell, boeiende discussies te voeren over Open pedagogy en Knowledge equity.

In deze blog lees je de samenvatting van deze discussies en conclusies. Alle inzichten en leestips van de experts kun je nalezen in het uitgebreide verslag van de bijeenkomst.

 

Open pedagogy door Antonio Martinez-Arboleda

De verbinding met institutioneel beleid en visie is een vereiste voor een juiste implementatie van open pedagogy, zo zeggen de deelnemers. Bijvoorbeeld door het te verbinden met een visie op onderwijs.

De discussie ging verder over het delen van voorbeelden van effectief gebruik van open leermaterialen:

 • Leraren in opleiding die OER's creëren voor elkaar om elkaar te helpen met studeren; dit helpt studenten om een ander perspectief te krijgen op moeilijke onderwerpen.
 • Studenten van de opleiding Professioneel chef de mogelijkheid geven om hun recepten met elkaar te delen in videovorm; studenten zijn trots om hun werk te delen.
 • Het contentcreatieplatform Xerte motiveert studenten actief om leermaterialen voor elkaar te maken; ze leerden veel en vonden het leuk om elkaars modules uit te proberen.
 • Technasium middelbare scholen geven studenten sociale/technische/maatschappelijke kwesties om aan te werken; dit helpt studenten om verbinding te maken met maatschappelijke stakeholders en experts.

Na deze uitwisseling van voorbeelden ontstond de vraag: moeten we een (semi-open) ruimte creëren voor studenten om hun werk te delen? Dit zou kunnen dienen als een veilige ruimte voor studenten om te leren hoe ze iets kunnen maken met de bedoeling om het te publiceren en te delen.

Hoe nemen we de volgende stap in dit proces? We concludeerden dat het waardevol zou zijn om een ​​database te maken van goede voorbeelden van het gebruik van open leermaterialen die een open pedagogy zouden kunnen vormen, gecategoriseerd naar het soort praktijk.

Overwegingen bij open pedagogy

 • Er is opgemerkt dat open nogal kan verschillen in context en dat het verschillend wordt ervaren vanuit verschillende thema’s. Je moet daar voorzichtig mee omgaan. Het is natuurlijk waarde gedreven, maar uiteindelijk wil je mensen vooral motiveren hun materiaal te delen. Is dan CC-BY beter dan een andere licentie?
 • Daarnaast is er een ethisch aspect: Waarom gaan we voor open? Deze discussie moet gevoerd blijven worden en daarbij ook meer optrekken en leren van de open science beweging. Immers open research is uiteindelijk ook gewoon open education als het toegepast wordt in een onderwijscontext.
 • Is AI een enabler of juist niet? AI is natuurlijk helemaal niet open en voldoet ook niet aan die waarde, echter misschien kunnen we nadenken hoe AI toch kan bijdragen aan het ondersteunen van de open beweging.
 • Hoe kan open bijdragen aan betekenisvol leren? En hoe kan je een student inzetten als de maker van kennis en zelfs als onderwijsgevende? Je kan daarbij ook gebruik maken van zogenaamde “trojaanse paarden” bijv. het maken van een podcast waarin studenten moeten interviewen kan werken als een “stiekeme” vorm van open pedagogy.

Knowledge equity door Lorna Campbell

Het doel van deze sessie was om met Lorna te bespreken hoe open verbonden is met kennisgelijkheid. Lorna stelt dat een rechtvaardige benadering van open education niet gaat over gelijke toegang tot kennis, maar gelijke kansen om bij te dragen aan de kennisbasis. Wikipedia is een van de meest succesvolle voorbeelden van dit concept. Dus de vraag is niet wie toegang heeft tot kennis, maar wie kennis creëert.

Sleutelfactoren en meerwaarde

Hoe stellen we gemeenschappen in staat zich te richten op het creëren van kennis in plaats van toegang tot kennis te geven? Kwaliteit en eigendom sleutelfactoren:

 • Wees transparant over de kwaliteit van wat je hebt geleverd.
 • Neem verantwoordelijkheid voor het delen van je werk en voor het juiste hergebruik ervan.

Dit bracht de discussie op de waardepropositie en businesscase voor open education en open leermaterialen:

 • Het delen van bronnen zonder adequate kwaliteitscontroleprocedures in de praktijk leidt tot hoge kosten en boetes voor auteursrecht. Open als standaard nemen ondermijnt dit probleem.
 • Het delen van inhoud is niet hetzelfde als je lesgeven weggeven; je geeft mensen inzicht in je onderwijs, wat hen motiveert om zich bij je cursus aan te sluiten.

Doelgroepen in ‘open’ beweging

Knowledge Equity gaat over of mensen die toegang hebben tot kennis ook in staat zijn de kennis aan te vullen of op de kennis voort te bouwen. Met de vervolgvraag, wat is “openheid” eigenlijk? Voor sommige mensen heel ondersteunend, maar voor anderen ook beangstigend. Sommige mensen zien open als een bedreiging en vinden dat er afstemming moet zijn voordat iets ‘open’ gezet wordt.

Hoe kun je studenten meenemen in het thema open education? Lorna heeft goede ervaringen met studentassistenten die betaald werk doen om zowel meer awareness te creëren rondom open maar ook om materiaal te maken. Ook het toepassen van open pedagogy helpt, bijvoorbeeld oefeningen waar studenten Wikipedia-pagina's moeten aanpassen, zo verklein je barrières en de kwaliteit wordt meteen door peers bekeken. 

Hoe nu verder?

Tijdens deze expertbijeenkomst zijn mooie ervaringen van open pedagogy besproken. De experts open leermaterialen van Npuls delen deze voorbeelden en meer graag met de landelijke community.

Binnenkort organiseren deze experts een webinar rondom de waarde van het betrekken van studenten bij het maken van onderwijs. Heb jij een mooi voorbeeld? Neem dan contact op met Michiel de Jong en Irma van Houts via community-edusources@npuls.nl.

Wil je meer teruglezen over congres OER24? Dat kan!

 

Met dank aan Michiel de Jong & Marijn Post, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voor het modereren van de sessies en de notulen.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties