Overzicht webinars juni

De reeks webinars van de Vraagbaak blijft zich uitbreiden. Sinds kort organiseren we niet een, maar maar liefst twee webinars per week. Weten wat eraan zit te komen? Hieronder vind je een overzicht met webinars die in juni op de planning staan. Zet ze in je agenda!

Overzicht webinars tot de zomervakantie

 

Dinsdag 16 juni: Building Intelligence Software

Hoe kan Building Intelligence Software (BIS) jouw onderwijsinstelling ondersteunen bij het ruimtegebruik in de anderhalve-meter-metersamenleving? In samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam organiseren we een webinar met 5 leveranciers - Lone Rooftop, Twiqel, 12CU, Mapiq en TimeEdit - die de mogelijkheden van hun BIS toe zullen lichten.

Terugblik op de webinar 

Vrijdag 19 juni: Activerend leren met video - studenten aan het woord!

De laatste maanden leren studenten grotendeels met behulp van video, zowel synchroon (“live” colleges) als asynchroon (met behulp van vooraf opgenomen video’s). Maar wat vinden studenten daar eigenlijk van? Wat werkt wel, wat werkt niet en wat hebben ze nodig voor komend studiejaar? De SIG Media & Education heeft een studentenpanel georganiseerd waarin de studenten hun reacties geven op 3 stellingen over video in het afstandsonderwijs. 

Terugblik op de webinar.

Woensdag 24 juni: Binding voor eerstejaarsstudenten

Vanaf september start een nieuwe lichting eerstejaarsstudenten binnen het hoger onderwijs. Het merendeel van het onderwijs zal ook na de zomervakantie online plaatsvinden. Voor studentsucces is het van groot belang dat er bij aanvang meteen aandacht is voor studentbinding. In deze webinar willen we ons richten op zowel invulling geven aan hoe dit online kan, maar ook hoe de kostbare korte face-to-face tijd optimaal kan worden benut. We bespreken met elkaar vragen als: Wat weten we over online binding? Wat werkt er? En wat voor praktische ervaringen hebben docenten in deze tijden om alsnog die sociale binding te stimuleren? 

Terugblik op de webinar.

Vrijdag 26 juni: Het onderwijs van 2020 is hybride onderwijs

Onder grote tijdsdruk hebben we de afgelopen maanden al het campus-onderwijs omgevormd tot online onderwijs. Als we nu terugblikken, wat zijn dan de belangrijkste nieuwe inzichten die we hebben opgedaan en wat kunnen we daarvan leren? Wat nemen we mee naar volgend studiejaar? Docenten en studenten zijn ondervraagd en in dit webinar doen we verslag.

Donderdag 2 juli: Grote online evenementen organiseren

Vanaf 1 juli mogen we weer 'live' samenkomen in groepen, maar met beperkingen, zoals de anderhalve meter, voorinschrijving en een gezondheidscheck. Praktisch gezien betekent dit dat veel grote evenementen met veel studenten, medewerkers of onderzoekers toch nog voornamelijk online georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan de naderende introductieweken, de opening van het Academisch Jaar en de eerste (studenten)conferenties en congressen.  

Dit webinar vormt de aftrap van onze nieuwe community Online evenementen, waar je meer tips en artikelen vindt over het organiseren van grootschalige online en hybride evenementen. 

Terugblik op de webinar.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties