Resultaten onderzoek online onderwijs tijdens coronatijd bij Zuyd Hogeschool

Het online onderwijs tijdens coronatijd heeft het Lectoraat ‘Professionalisering van het Onderwijs’ van Zuyd Hogeschool geïnspireerd tot de oproep aan studenten en docenten om mee te denken over wat in het online onderwijs goed ging in de coronatijd en wat men hiervan wilde behouden na corona.
Studenten en docenten reageerden in grote getale op deze vraag en verrasten ons met een grote hoeveelheid aan ideeën. Het was mooi om te zien dat beide groepen een grote betrokkenheid toonden en mee hebben gedacht over de verbetering van ons (online) onderwijs.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is met behulp van Group Concept Mapping een onderzoek uitgezet waarbij studenten en docenten hun ideeën en meningen over online onderwijs konden weergeven én waarbij zij deze ‘statements’ konden wegen op belangrijkheid en haalbaarheid.
Uit de resultaten bleek dat er zeven omvattende thema’s door de respondenten benoemd zijn die als belangrijk (en realiseerbaar) beschouwd werden.
Dit zijn de volgende thema’s: 1) Didactiek, 2) Gebruik Technologie, 3) Planning en roostering, 4) Betrokkenheid, 5) Efficiëntie, 6) Interactie en 7) Randvoorwaarden.
Deze thema’s verwijzen naar veel verschillende vraagstukken en moeten allemaal op een andere manier opgepakt worden. In de conclusies worden de verschillende thema’s en de voorgestelde aanpak benoemd.

Het onderzoeksrapport ‘Ervaringen met online onderwijs in coronatijd bij Zuyd Hogeschool’ 
levert een aantal praktische handreikingen voor de verdere ontwikkeling van het online onderwijs binnen Zuyd Hogeschool. Onze wens is dat deze studie inspiratie biedt aan onze collega’s om het online onderwijs door te ontwikkelen en te verankeren in de opleidingen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties