Sociale digitale klas

De aanvang van de coronacrisis heeft allerlei consequenties voor de manier waarop het onderwijs in Nederland wordt vormgegeven. Het is lastiger voor studenten om zich thuis te concentreren, digitale interactie vergt veel tijd en energie en het dwingt om na te denken over alternatieve manieren van toetsing. De crisis heeft echter niet alleen impact op de wijze waarop online onderwijs wordt vormgegeven, het maakt het studieproces simpelweg ook minder leuk. Veel studenten merken pas nu zij hoor- en werkcolleges online volgen hoe belangrijk persoonlijk face-to-face contact is voor de gezelligheid in de klas, hun motivatie om te studeren en hun leerproces in het algemeen.

Informele contactmomenten

Nu al het onderwijs online plaatsvindt komen studenten elkaar niet meer op vaste momenten in de week tegen. Bovendien valt de hele sociale community dat zich rondom het onderwijs heen vormt min of meer weg. Emma Vlaswinkel, Student Technische bedrijfskunde: “Ik mis wel echt het sociale aspect van studeren: in de pauze een kop koffie halen en een praatje maken met vriendinnen. Dat sociale aspect is best belangrijk.” Dit sociale contact moet nu via de digitale weg en om colleges heen tot stand komen. Maarten Koese, student Governance of Sustainability: “Er is nu wel meer contact via de groepsapp. Dat is wel gezellig, maar het vervangt niet het fysiek contact”. Bovendien vraagt het een proactieve houding vanuit studenten om het sociale contact onderling toch op gang te brengen. Emma: “Een deel van het informele contact gaat nog wel door buiten studie om, maar dat wordt niet gefaciliteerd door de universiteit.”  Het sociale contact in stand houden via de digitale weg gaat niet vanzelf. Het is immers makkelijk om de tijd alleen door te brengen en je te ‘verstoppen’ achter je laptop. Het is niet voor niets dat, volgens een onderzoek van I&O research, maar liefst 49% van de jongeren zich eenzamer door de coronacrisis ten opzichte 18% van de leeftijdscategorie tussen 50-64 jaar.

Digitale begeleiding

Naast het contact tussen studenten onderling ondervindt ook de student-docent interactie meer barrières bij online onderwijs. Het is voor docenten lastiger om de voortgang van individuele studenten of projectgroepjes in de gaten te houden in het online klaslokaal. Het is immers minder makkelijk te zien of iemand wel helemaal bij de les is, als hij of zij al aanwezig is. Docenten doen in veel gevallen wel goede pogingen om het contact te onderhouden. Kelvin Lichtendonk, student Built Environment: “Onze leerkring begeleider appt ook best vaak met de vraag hoe het met ons gaat op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. Het is goed dat hij dat doet.”

Proactief contact zoeken

Er zijn volgens studenten al veel acties ondernomen om zowel student-student als student-docent contact op een geschikte manier online te continueren. Informele contactmomenten vinden nu noodgedwongen online plaats. Kelvin: “Voor de coronacrisis zocht ik mijn projectgroepje al vaak op voor gezelligheid. Het borreltje na het college is sinds dit hele gedoe vervangen door gezamenlijk online te gamen.” Ook het kennismaken met nieuwe docenten verloopt via de digitale weg. Lisanne de Groot, student Publiek Management: “Een docent vroeg of wij haar persoonlijke informatie over onszelf wilde toesturen en daar hebben we toen echt een aantal keer over heen en weer gemaild. Ze was écht benieuwd naar met wie ze te maken had: het heel simpel, maar wel enorm waardevol.” Kortom, ook in de digitale klas is het mogelijk om sociaal contact te onderhouden. Dit vergt aan de ene kant een proactieve houding van zowel student als docent, maar aan de andere kant levert waardevolle energie en ontspanning op.

Je hebt net mijn vijfde en laatste blog gelezen van een reeks waarin ik het studentperspectief op online onderwijs wil laten zien. Mijn vorige blog over online tentaminering vind je hier. Als deze blogreeks vragen oproept, of als je meer wilt weten of dit onderwerp, neem vooral contact op via hegeman@iso.nl.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen