THEMA | Inclusief (online) onderwijs

In dit thema vind je informatie over inclusief onderwijs. Onderwijs dat óók toegankelijk is voor studenten met een functiebeperking of met een ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan studenten met een visuele of auditieve beperking of studenten met concentratiestoornissen, autisme of angstklachten. We willen dat ook deze studenten met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. We zoomen daarbij in op handreikingen, tips, opiniestukken en andere relevante items over inclusief (afstands)leren waarbij leren zonder belemmering centraal staat. 

Met het coronavirus beseffen we dat naast inclusief onderwijs ook aandacht moet zijn voor digitaal toegankelijk onderwijs. Temeer omdat anders studenten met een functiebeperking kunnen achterblijven en bijvoorbeeld een studieachterstand kunnen oplopen. Online informatie en voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor àlle studenten. Voor een optimale toegankelijkheid is het belangrijk dat je informatie op verschillende manieren aanbiedt. Nu, ten tijde van de coronacrisis, is de behoefte aan toegankelijk online onderwijs urgenter dan ooit.

De impact van het coronavirus op studenten

 • Lees het artikel uit de VS over hoe toegankelijkheid lijdt onder de coronacrisis. Hoewel ook een situatieschets uit Amerika, toont het artikel van de NY Times hoe ongelijkheid tussen studenten toeneemt door het sluiten van de fysieke deuren van de campus.
 • In het artikel op ScienceGuide worden verschillende voorbeelden uiteengezet, die resulteren in toename van stress, studievertraging en financiële consequenties.
 • Lees het artikel waarin ECIO en een ervaringsdeskundige student stellen dat, bij inclusief onderwijs extra begeleiding en aanpassingen voor studenten met een functiebeperking tijdens de coronacrisis zijn geen luxe zijn, maar noodzaak.
 • Nationale Studenten Enquête 2019: bijna 10% van de wo-studenten ervaren een belemmering door een functiebeperking. Lees de analyse van ECIO.
 • Lees het artikel: Inclusiviteit in het internationale online klaslokaal.

Initiatieven voor inclusiever onderwijs en studentenwelzijn

 • Laat je inspireren door tal van tips, tools en initiatieven die ten tijde van het coronavirus zijn opgezet, door studenten en of door de onderwijsinstellingen. 
 • Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd (juli 2020) met tips, adviezen en voorbeelden voor (de herstart van) het studiejaar 2020/2021 (hybride: fysiek/online)
 • ECIO interviewde professionals van elf hogeronderwijsinstellingen en publiceerde een artikelenreeks over digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs.

Richtlijnen/aandachtspunten

 • Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19 (update 11-11-2020) (Ministerie van OCW)
 • Studiekeuze: informatie voor studenten voor in tijden van corona (studiekeuze123)
 • Factsheet: Studentenwelzijn in coronatijd: aandachtspunten en practices van hogescholen (VH-netwerk Studentenwelzijn)
 • Factsheet: informatie rondom beleid en implementatie studentenwelzijn (Vereniging hogescholen)
 • Richtlijnen van het Diversity Office van de Universiteit Leiden voor toegankelijk digitaal onderwijs ten tijde van de coronacrisis
 • Informatie voor studenten: start studiejaar aankomende studenten, studeren op afstand | docenten: digitaal onderwijs en thuiswerken (Hogeschool van Amsterdam)

Politieke aandacht voor inclusief toegankelijk onderwijs

 • Lees de brief ‘Trek lessen uit de crisis voor studenten met een beperking’ aan de Tweede Kamer als input voor het Algemeen Overleg (24 juni 2020) waar hoger onderwijs en coronavirus op de agenda stond.
 • Lees het artikel over het behoud van online onderwijs in het mbo. Een pleidooi als input voor het AO van de Tweede Kamer (18 juni 2020)
 • Opiniestuk ‘Coronacrisis biedt kansen voor toegankelijkheid van het onderwijs’.

Tips en handreikingen voor digitaal toegankelijk onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag

 • Professionals in het hoger onderwijs kunnen met vragen over studeren met een functiebeperking ook terecht bij de ECIO infolijn.
 • Tips over inclusief publiceren met praktische tips voor het toegankelijk maken van materiaal, vind je in de publicaties 'Maak open!’ en ‘Doe mee!' van stichting Dedicon.
 • Tips voor digitaal toegankelijk onderwijs van de VU.
 • Artikel met tips over digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking.
 • Interessepeiling voor landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid in het onderwijs: ben je onderwijsprofessional of functionaris digitale toegankelijkheid en heb je interesse om aan te sluiten bij een netwerk voor digitale toegankelijkheid in het onderwijs? ECIO heeft het voornemen een netwerk op te richten om de krachten te bundelen, kennis met elkaar te delen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen. Neem voor meer informatie contact op met Patricia Defesche van ECIO.

Doe ook mee!

De informatie op deze pagina is niet uitputtend. Deel ook jouw tips via VraagbaakOnlineOnderwijs@surf.nl

Stel je vraag via het forum

Wil je een vraag stellen aan collega's in de sector? Of heb je een punt van discussie dat je graag met anderen bespreekt? Ga dan naar het forum en post je vraag. Je kunt hier ook reageren op de vragen van anderen. Ook hier meld je je aan met je instellingsaccount om deel te kunnen nemen. 

Check de Vraagbaak Online Onderwijs voor de laatste updates.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties