Vragen en antwoorden over online proctoring

De inzet van online proctoring roept onder studenten veel vragen op. SURF heeft een pagina gelanceerd op SURF.nl over het onderwerp, speciaal gericht op studenten. Op deze pagina vind je algemene informatie over online proctoring en een informatieve video. Ben je benieuwd naar hoe je dit kan gebruiken in je eigen communicatie met studenten? Lees dan verder.

Communicatie over online proctoring

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de zorgen over online proctoring. Met name privacy bleek een belangrijk aandachtspunt. Hebben we een gedeeld begrip van hoe online proctoring werkt? Wat zijn precies de (privacy)zorgen van studenten? Hoe maken we de complexe overwegingen en keuzes van instellingen inzichtelijk? In het toewerken naar een wenselijke inzet van online proctoring, is communicatie met studenten een een belangrijke sleutel voor succes.

Voorlichtingsvideo voor studenten

Op basis van de input van FAQ's van verschillende Universiteiten en Hogescholen en in samenwerking met o.a de SIG digitaal toetsen, het ISO, de LSVb, VH, VSNU en een selectie FG's heeft SURF onderstaande voorlichtingsvideo ontwikkeld.

De video vind je op de SURF website waar ook een algemene FAQ te vinden is. We bieden hierbij studenten de optie om hun aanvullende vragen te stellen via onlineproctoring@surf.nl. In samenwerking met de experts van instellingen zullen we deze vragen beantwoorden en een plekje geven in de FAQ.

Aan de slag!

De video kan door de onderwijsinstelling worden ingezet in aanvulling op de eigen communicatieuitingen. Zo kunnen de FAQ en de video zorgen voor algemene informatie en kan de instelling dit toevoegen aan de instellingsspecifieke uitleg.

We zijn erg benieuwd naar jullie reacties en we horen graag hoe jullie de video willen gaan inzetten!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen