Webinar 3 september: Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden, hoe gaan we verder?

Hoe leer je studenten vanuit huis een dure machine bedienen? Of een sonde aanleggen? Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden was een belangrijk thema tijdens de lockdown. Docenten kwamen voor grote uitdagingen te staan en gingen creatief te werk. Er moest een oplossing komen voor deze vorm van onderwijs. Om die reden is de werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden gestart. De werkgroep is op zoek gegaan naar mogelijkheden van digitaal praktijkvaardighedenonderwijs. Virtual Reality (VR) is een van die mogelijkheden.

Datum: vrijdag 3 september 2021
Tijd: 11.00-12.00 uur

Direct naar het webinar

Dit is het eerste in een reeks van vier webinars over digitaal praktijkvaardighedenonderwijs. Houd de website van de Vraagbaak in de gaten voor de volgende webinars.

Digitaal praktijkvaardighedenonderwijs

De werkgroep is op zoek gegaan naar mogelijkheden van digitaal praktijkvaardighedenonderwijs. De conclusie tot dusver? Er kan al meer dan je denkt, maar minder dan je zou willen. In dit webinar praat de werkgroep je bij over de huidige stand van zaken rondom digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden in het hoger onderwijs. De werkgroep maakt deel uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT.

Ook neemt de werkgroep je graag mee in een breed toepasbaar voorbeeld van digitaal vaardighedenonderwijs, namelijk leren presenteren met VR (Virtual reality). Aan de Hogeschool Utrecht wordt al een tijd onderzoek gedaan naar deze vorm van digitaal onderwijs. Betrokkenen uit het project laten zien hoe dit eruit ziet en wat de resultaten van het onderzoek zijn. Tot slot bespreken we met elkaar: wat is ervoor nodig om digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden te versnellen?

Programma:

 • Presentatie over de inventarisatie van de werkgroep en huidige stand van zaken op het gebied van digitaal vaardighedenonderwijs
 • Presentatie over het voorbeeld van VR als mogelijkheid
 • Vragen en antwoorden
 • Afsluiting
 • Nazit (optioneel)

Sprekers

 • Esther van der Linde, onderwijskundig adviseur en projectleider werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden, HAN 

 • Stijn Bos, arts-docent en projectleider werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden, Amsterdam AMC 

 • Stan van Ginkel, Associate Professor of Educational Technology, Hogeschool Utrecht 

Voor wie?

Dit webinar dient als inspiratie voor docenten die vaardighedenonderwijs geven, ICTO-adviseurs en ondersteuners van docenten.

Na dit webinar

 • Weet je op hoofdlijnen wat er momenteel gebeurt op het gebied van digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden.
 • Weet je meer over een vorm van digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden, namelijk online presenteren met VR.
 • Heb je met andere docenten en ICT-professionals kunnen uitwisselen en inspiratie op kunnen doen.
 • Weet je wat de werkgroep digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden gaat doen om versnelling op dit gebied te realiseren.
 • Weet je dat er een community gestart wordt over het thema digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden.

Napraten

Wil je informeel napraten met de presentatoren en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 12.00 tot 12.30 uur. 

Terugkijken

Na afloop van dit webinar delen we een verslag en de opname met de deelnemers. Het verslag en de opname publiceren we ook op de Vraagbaak Online Onderwijs.

Auteur

| Onderwijskundig schrijver @ SURF | community coach @ HvA | Eigen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties