Webinar 9 april: Docentondersteuning inrichten in crisistijd

Donderdag 9 april houden het ComeniusNetwerkVersnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT en SURF weer een webinar. Thema dit keer is het inrichten van docentondersteuning in crisistijd. 

Tijd: 11.00-12.00u
Locatie: https://edu.nl/6fec7

In allerijl hebben de meeste instellingen informatie beschikbaar gesteld voor docenten om hen te helpen over te stappen naar online onderwijs. Deze informatie is beschikbaar op websites en intranetten. In dit webinar gaan we in gesprek met de makers van deze informatiepagina's en de inhoud ervan. 

En we gaan een stap verder: de informatie is beschikbaar, maar is dit voldoende? En waar hebben docenten binnenkort behoefte aan?

Docenten zijn op dit moment met name bezig een reguliere onderwijs, met veel synchrone contactmomenten, een op een om te zetten naar een online versie. Het besef dat bij online onderwijs een andere didactiek en werkvormen horen, is nog niet tot iedere docenten doorgedrongen. Hoe kunnen we meer docenten hiervan bewust maken? En hoe kunnen we hen zo goed mogelijk ondersteunen?

Wat levert de webinar op?

In dit webinar richten we ons op concrete ideeën om de docentenondersteuning zoals die nu bestaat, te verbeteren. We krijgen meer inzicht in de vragen die docenten in de komende weken zullen stellen. En we wisselen ideeën uit over hoe we docenten het best kunnen ondersteunen bij deze didactische verschuiving van regulier naar online onderwijs.

Sprekers

Het webinar zal gehost worden door Idwer Doosje (KNAW) en Michel Jansen (SURF).

Voor wie is de webinar?

Deze webinar is voor docentondersteuners die werken aan online onderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Een voor geïnteresseerden in het ontwerpen en inrichten van ondersteuningsmogelijkheden voor docenten. 

Voorbereiding

Je weet wat op dit moment het ondersteuningsaanbod voor het verplaatsen van het onderwijs naar online is van je eigen instelling. Maar hoe zit dat bij andere instellingen? Voorafgaand aan het webinar kun je de volgende acties uitvoeren om zo een waardevoller sessie te creëren.

 • In de SURF Communities-blog Overzicht ondersteuning instellingen aan docenten staat een overzicht van de informatie die instellingen open beschikbaar stellen aan hun docenten. Bekijk voor het webinar een aantal van deze websites.
 • Voorafgaand aan het webinar kun je al vragen doorgeven aan de spreker via deze pagina.
 • Je kunt op de vragenpagina of op de SURF Communities-blog ook zelf informatie toevoegen over jullie ondersteuningsaanbod.

Informatie delen

Na het webinar publiceren we een verslag op Vraagbaak Online Onderwijs.

  Auteur

  Reacties

  Dit artikel heeft 3 reacties

  Reactie van Pair, R.G. le (Rob)

  Beste Charlotte, kun je me zeggen wat de link is voor het webinar 'Docentondersteuning inrichten in crisistijd'?

  Als antwoord op door Pair, R.G. le (Rob)

  Reactie van Charlotte Heystek

  Beste Rob, dank voor je bericht. De link voor de online omgeving wordt momenteel gemaakt, en komt zodra die beschikbaar is hier te staan. Ik zet 'm zowel bovenaan de pagina, en ik zal nog een keer in een comment naar je reageren. Stay put! Groet, Charlotte