Welke kwaliteiten heb jij (nodig) als onderwijskundig ICT-professional?

Dit is een bijdrage van Peter Dekker

Icto-coach, adviseur blended learning, onderwijstechnoloog, instructional designer. Dit is maar een kleine greep uit alle verschillende benamingen om de sterk opkomende functie van de onderwijskundig ICT-professional te beschrijven. Ben jij zo’n ICT-professional en wil je meer zicht krijgen op je kennis en vaardigheden en het gesprek aangaan over ontwikkelmogelijkheden? Er is nu een instrument beschikbaar dat je daarbij helpt: de kwaliteitenradar.

Er zijn steeds meer medewerkers nodig die docenten faciliteren en professionaliseren op het gebied van onderwijsinnovaties met ICT. Deze functie van onderwijskundig ICT-professionals wordt heel verschillend vormgegeven op onze onderwijsinstellingen. Vanuit het Versnellingsplan - de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten - wilden we de medewerkers die het betreft, en hun instellingen, bedienen met een instrument waarmee ze hun werk en positie kunnen versterken. En waarmee ze zichzelf efficiënt en effectief kunnen professionaliseren.

De tool

We hebben hiervoor een kwaliteitenradar ontwikkeld die jou als onderwijskundig ICT-professional inzicht geeft in je beheersing over vijf rollen. Aan de hand van de kwaliteitenradar kun je in gesprek gaan met collega's over mogelijkheden en je wens tot doorontwikkeling. Ook geeft de tool het team inzicht in de rolbeheersing van elk individu. De vijf rollen zijn: veranderaar, coach, adviseur, netwerker, inspirator. Je kunt de resultaten dus gebruiken voor je eigen professionele ontwikkeling, maar ook voor het maken van afspraken over de ontwikkeling van het team waar je lid van bent.

De kwaliteitenradar is in 2023 op basis van onderzoek vanuit het landelijke Versnellingsplan ontwikkeld voor de onderwijskundige ICT-professional. Dat is een verzamelnaam voor heel veel verschillende functies die binnen het hoger onderwijs worden gebruikt. In het rapport ‘Focus op de onderwijskundig ICT-professional’ is hier meer over lezen.

Het doel

Het doel is om zicht te krijgen op de kennis, vaardigheden en kenmerken die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als onderwijskundig ICT-professional. Het is geen beoordelingsinstrument waarin je een bepaald minimum moet halen. De resultaten van deze scan zijn bedoeld om het gesprek te voeren over de wijze waarop je als medewerker je taken uitvoert, nu en in de toekomst.

Ga naar de kwaliteitenradar.

De tool is ontworpen door: Judith Vennix (Hogeschool Rotterdam), Elise Hebbink (Hogeschool van Hall Larenstein), Annette Peet (SURF), Ronald Spruit (Avans Hogescholen), Peter Dekker (Hogeschool van Amsterdam)

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties