Ga naar 'Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs'

Alle artikelen van Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs

46 artikelen

 1. eStudybooks webinar: hoe verder met commercieel digitaal leermateriaal

  Begin dit jaar is het Evaluatierapport eStudybooks gepubliceerd waarin verslag is gedaan van ruim acht jaar experimenteren op het gebied van commercieel digitaal leermateriaal. Tijdens een webinar op 14 mei j.l. zijn de geleerde lessen  gepresenteerd en is het speelveld van het aanbod en gebruik van commercieel digitaal leermateriaal verkend: Hoe kijken we nu, in tijden van online onderwijs, aan tegen commercieel digitaal leermateriaal? Welke knelpunten worden er ervaren in het aanbod en gebruik? En hoe kunnen we (zelf, dan wel in gezamenlijkheid) verder met de aanbevelingen uit het rapport? 
  Webinar eStudybooks
 2. Full text search voor het zoekportaal open leermaterialen

  In de vorige blogpost over dit onderwerp las je al over de projecten die we bij SURF doen om het zoeken in open leermaterialen makkelijker te maken, zodat je sneller de materialen vindt die je kunt gebruiken voor je eigen onderwijs. Daar kondigden we ook full text search aan als methode om dat te bereiken. Inmiddels hebben we op dat gebied een uitgebreide verkenning gedaan, die we eind 2019 hebben afgerond. Welke resultaten liet die verkenning zien? Is full text search goed genoeg voor het zoekportaal open leermaterialen dat we bij SURF aan het ontwikkelen zijn?
  Hooiberg
 3. Beschikbaarheid leermaterialen van uitgevers en leveranciers

  Verschillende uitgevers en leveranciers dragen bij aan het toegankelijk houden van digitaal leermateriaal door beperkingen daarop tijdelijk op te heffen. Dit helpt studenten en docenten die nu niet langer toegang hebben tot deze materialen door sluiting van de campusbibliotheek of –mediatheek. Een overzicht van de initiatieven.
  Lezen van een scherm
 4. Easy re-use

  Under enormous time pressure, suddenly all lecturers in the Netherlands and abroad have to offer their education online. Of course, they use materials that they already have or maybe they attempt to find materials from others that they can reuse or adapt to their own context. Of course, during these crazy times, everyone understands if you will not pay attention to whether you can actually use everything just like that. However, if you go through the following steps, you can easily and quickly meet the requirements for the re-use of other people's materials and you will not run into problems later concerning the misuse of materials. Step 1. Search & find: of course you can just use search engines like Google or Yahoo. Make sure you search for materials that can be re-used. You can do this on Google via Advanced search > Use rights. There are also several educational search engines and repositories that contain interesting, up-to-date collections of educational resources. Step 2. Assess: when you have found educational resources that you think are useful, you have to assess them. You delve further into the content, but it is also important to see what you can do with the materials. For that you need to check the licenses. If the material has an open license, you may probably use it immediately. Check what the licenses mean and what conditions you must meet on What are open learning materials. Stept 3. Adapt: if you are going to use the material you found in your online education, make sure to state the correct sources. Add at least: author publication year or date of visit title source link to the source Also, don’t forget to add a license to your newly made or modified material! All these steps are described in detail in the step "Using other people’s open educational resources" in the step-by-step plan Introduction to open educational resources. In the Introduction to open learning materials you can read what open educational resources are, how you can use them in your own education and how you can set up your own materials in such a way that others can make optimal use of them. If you have any questions about using open educational resources in your online education, please contact us!
  Getting to know Open Educational Resources
 5. Makkelijk hergebruiken

  Onder enorme tijdsdruk moeten alle docenten van Nederland en daarbuiten hun onderwijs online gaan aanbieden. Daarbij maak je natuurlijk gebruik van materialen die je al hebt of misschien waag je een poging op google om materialen van anderen te vinden die je zo kan hergebruiken of aanpassen naar je eigen context. Natuurlijk snapt iedereen dat je in deze tijden niet gaat letten of je alles wel zo maar mag gebruiken. Maar, als je de volgende stappen doorloopt, dan voldoe je makkelijk en snel aan de eisen van hergebruik van andermans materialen en kom je later niet in de problemen dat je materiaal verkeerd hebt ingezet. Stap 1. Zoeken & vinden: natuurlijk kan je gewoon gebruik maken van google of Yahoo. Zorg ervoor dat je zoekt op materialen die hergebruikt mogen worden. Via Google kan dat via Geavanceerd zoeken > Gebruiksrechten. Ook zijn er verschillende onderwijszoekmachines en -repository’s die interessante, up to date collecties met leermaterialen bevatten. Stap 2. Beoordelen: wanneer je leermateriaal hebt gevonden waarvan je denkt dat het bruikbaar is, dan ga je het beoordelen. Je duikt er verder inhoudelijk in, maar het is ook belangrijk om te bekijken wat je allemaal met het materiaal mag doen. Daarvoor moet je de licenties bekijken. Wanneer het materiaal een open licentie bevat dan mag je het waarschijnlijk zo gebruiken. Check wat de licenties betekenen en aan welke voorwaarden je moet voldoen op Wat zijn open leermaterialen. Stap 3. Toepassen: wanneer je het gevonden materiaal gaat gebruiken in je online onderwijs, zorg ook dan voor een juiste bronvermelding. Voeg minimaal toe: auteur publicatiejaar of bezoekdatum titel bron link naar de bron Vergeet ook niet op het nieuw gemaakte of aangepaste materiaal weer een licentie toe te voegen! Al deze stappen staan uitgebreid beschreven in de stap ‘Open leermaterialen van anderen gebruiken’ in het stappenplan Kennismaking open leermaterialen. In de Kennismaking open leermaterialen lees je wat open leermaterialen zijn, hoe je open leermaterialen in je eigen onderwijs kunt inzetten en hoe je je eigen materialen zo kunt opstellen dat anderen er optimaal gebruik van kunnen maken. Heb je vragen over het inzetten van open leermaterialen in je online onderwijs, neem dan contact op!
  Kennismaking Open leermaterialen
 6. Videobellen: snel, simpel en veilig

  Het thuiswerken heeft in deze Corona tijd een grote vlucht genomen. Hierdoor neemt de behoefte om via video met elkaar te communiceren toe. Veel instellingen bieden hier opties voor aan. Het lastige hierbij is vaak dat ze binnen een instelling wel goed werken, maar als je met iemand van buiten je instelling een gesprek wilt opzetten, dat wat meer voeten in de aarde heeft.
  Pilot SURF videobellen
 7. Activiteiten in de Open Education Week 2-6 maart

  Van 2-6 maart wordt, in het kader van de Open Education Week, wereldwijd aandacht besteed aan open leermaterialen, open cursussen en open onderwijs. Doel van deze week is meer bewustzijn te kweken bij docenten, studenten, staf en management van de mogelijkheden die open vormen van onderwijs kunnen bieden. Ik heb een selectie van activiteiten hieronder op een rijtje gezet.
  Open Education Week 2020
 8. Terugblik Netwerkdag SIG Open Education

  Op vrijdag 24 januari vond de Netwerkdag van de SIG Open Education plaats met als thema Adoptie van Open Leermaterialen. Specifiek aandacht was er voor het hergebruik van leermaterialen die ontwikkeld zijn vanuit de stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling vanuit het Ministerie van OCW loopt nu een aantal jaren. Dit heeft diverse kwalitatieve open leermaterialen opgeleverd die door alle Nederlandse hoger onderwijsinstellingen gebruikt kunnen worden. De vraag stond centraal hoe docenten op dit moment gebruik maken van deze materialen en hoe we hen (nog beter) kunnen ondersteunen om zo adoptie te bevorderen. 
  Afbeelding artikel, mensen in overleg
 9. Webinar Open Pedagogy op 3 maart

  Op dinsdag 3 maart, 12.00-12.45 organiseert de Special Interest Group Open Education van SURF, in het kader van de Open Education Week, een webinar over Open Pedagogy.
  Open Education Week 2020