Beschikbaarheid leermaterialen van uitgevers en leveranciers

Verschillende uitgevers en leveranciers dragen bij aan het toegankelijk houden van digitaal leermateriaal door beperkingen daarop tijdelijk op te heffen. Dit helpt studenten en docenten die nu niet langer toegang hebben tot deze materialen door sluiting van de campusbibliotheek of –mediatheek. Een overzicht van de initiatieven.

  • De International Coalition of Library Consortia (ICOLC) verzamelt de maatregelen die internationale uitgevers en leveranciers nemen in dit overzicht. Deze maatregelen hebben uitgevers getroffen na een breed gedragen statement van ICOLC en lopen uiteen van het onbelemmerd delen van onderzoeken m.b.t. COVID-19 tot het kosteloos aanbieden van courseware, materialen voor docenten en e-textbooks voor studenten.  
  • Archive.org heeft een National Emergency Library opgezet om digitale boeken beschikbaar te stellen: “Archive.org provides a collection of books that supports emergency remote teaching, research activities, independent scholarship, and intellectual stimulation while universities, schools, training centers, and libraries are closed.”
  • De VH, SHB en SURF hebben de Nederlandse educatieve uitgeverijen en leveranciers uitgenodigd bij te dragen aan het toegankelijk houden van leermateriaal. Zij zijn uitgenodigd om restricties op licenties op digitale studieboeken van campusbibliotheken op te heffen en digitale leermaterialen (bij voorkeur kosteloos) beschikbaar te stellen. Deze maatregelen worden verzameld in dit overzicht

De overzichten van ICOLC en van de Nederlandse initiatieven worden dagelijks bijgewerkt. 

Bij het gebruik van materiaal van uitgevers en leveranciers is het van belang aandacht te houden voor:

  • Voorwaarden van tijdelijk (kosteloos) gebruik en het aangaan van mogelijke (toekomstige)  verplichtingen. Is het mogelijk te stoppen met een toepassing of materiaal?
  • Privacy van de gebruikers. Als er met persoonsgegevens wordt gewerkt (bijvoorbeeld door persoonlijke inlogaccounts) is het van belang dat er aan de bepalingen van de AVG voldaan is.
  • Integratie in de bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld integratie in LMS via een LTI koppeling.
  • Eigenaarschap van de gebruiksgegevens (student, instelling, leverancier). Past dit binnen het beleid van de instelling?

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Regter, R.G.M.

Nu ik bezig ben met het maken van lesprogramma's voor volgend studiejaar is dit artikel erg bruikbaar voor me. Dank je wel voor het posten!

Gerelateerde artikelen