‘We hebben jou nodig!’

Communitydag open leermaterialen van maandag 7 november 2022 

Deze enthousiasmerende oneliner is ideaal om potentiële communityleden te betrekken! Community's zijn immers van toevoegde waarde voor de ontwikkeling van open leermaterialen. Eenmaal aan de gang zorgen ze voor meer & beter samenwerken, het delen van kennis & expertise en het ontwikkelen & borgen van kennis. Maar wanneer kies je voor een community en wanneer voor een projectgroep? Op welke manier kan je ondersteuning bieden vanuit je onderwijsinstelling? En hoe hou je de community up & running? Gedurende de Communitydag open leermaterialen van maandag 7 november 2022 passeerden deze vraagstukken de revue. Lees hier wat deze dag heeft opgeleverd! 

Wat bindt mensen? 

'In een community voelen mensen met gemeenschappelijke kenmerken zich verbonden vanwege een gezamenlijke behoefte, doel of visie.’

Kirsten Wagenaar van Bind gaf in haar keynote aan dat het gemeenschapsgevoel bij het verbinden cruciaal is.  De ‘little monsters’ van Lady Gaga creëren een gemeenschapsgevoel door samen de muziek, kunst, mode en persoonlijkheid van Lady Gaga te ervaren. Deze fans verschillen van de doorsnee fans: ze luisteren niet alleen de muziek, maar delen ook hun adoratie via online platformen.  

Met andere woorden dit gemeenschapsgevoel komt tot uiting in de opgebouwde relaties, sociale normen, uitwisselingen van ervaring/kennis/gevoel en collectieve verhalen/geschiedenis. Voor de community Open leermaterialen kan dit gevoel ontstaan door de uitwisseling van kennis en expertise gedurende de samenwerking. Het opbouwen van relaties binnen deze community zorgt ook dat je verantwoordelijkheid voelt voor anderen en de opgebouwde kennis.

Een community heeft daarnaast een identiteit nodig. Denk aan een naam, missie, herkenbaar logo. De vakcommunity Hbovpk (Verpleegkunde) hanteert het onderstaand logo met een duidelijke verwijzing naar het doel van de community: open leermaterialen delen.

Logo vakcommunity Hbovpk
Logo vakcommunity VPK

Op de community's pagina van edusources kun je zien hoe andere vakcommunity's zich profileren. Meer kaders voor het oprichten van een community rond open leermaterialen, kun je vinden in het stappenplan Vakcommunity open leermaterialen.

‘Kom jij erbij?!’ 

Het oprichten en doorontwikkelen van community’s kan natuurlijk niet zonder leden! De betrokkenheid zal variëren van laag tot hoog: van leden die alleen geabonneerd zijn op de nieuwsbrief tot leden die 2x per jaar een workshop organiseren. De participatiegraad die je kunt hanteren binnen community’s is de 90-9-1-regel: 

 • 90%: passieve leden 

 • 9%: actieve leden 

 • 1%: kernteam 

Dus wees gerust als er in een community van 350 leden ‘maar’ 35 actief meedoen, daar mag je trots op zijn! Voor het uitbreiden van de community is de tip van Kirsten Wagenaar:

‘Focus je energie vooral op de 9%! Deze 9% zijn al actief en kunnen meer bijdragen, als mogelijke drempels worden verlaagd.’

Naast de leden is er nog één persoon die niet mag ontbreken: de communitymanager. Niet als kapitein van het schip, maar eerder de gangmaker, zoals in de wielersport. Deze ontwikkelt een hoog tempo en neemt daarbij het peloton op sleeptouw.  

Binnen de groep werkt de communitymanager aan een veilige omgeving, om leden te enthousiasmeren en vertrouwen op te bouwen. Generieke kennis van het vak is van belang om ook inhoudelijk te faciliteren en te bepalen welke personen waarbij te betrekken.   

Ten slotte zorgt een communitymanager ervoor dat de community niet afhankelijk van hem of haar wordt. De community moet zichzelf kunnen ontwikkelen en verantwoordelijk nemen voor het actief houden van de community. Dit kan onder meer door andere leden het voortouw te laten nemen. 

Oké, let’s go! 

De kunst is om het peloton op gang te brengen en deze vervolgens op tempo te houden. Tips voor het opzetten van een community en het verduurzamen van de community’s die tijdens de bijeenkomst besproken zijn:  

Opzetten van een community: 

 • Leg met het kernteam duidelijke rolbeschrijvingen vast. 
 • Fysieke bijeenkomsten zijn van belang als een stimulans voor online samenwerkingen. 
 • Community’s zijn geen doel op zich. Wanneer de frequentie en intensiteit van de samenwerking lager is kan een projectgroep, panel of klankbordgroep ook volstaan. 
 • De mediatheek of bibliotheek kan de rol van communitymanager oppakken om betrokken te blijven bij de adoptie van open leermaterialen.  
 • Neem verduurzaming mee in je strategie om de community ook op langere termijn relevant te houden. 

Verduurzamen van een community:  

 • Zorg voor voldoende middelen, vooral tijd. 
 • Communiceer duidelijk en herhalend wat het belang is van de community ofwel de What’s in het for me? om commitment te behouden. 
 • Neem de borging van de community mee tijdens een eventuele subsidieperiode. 
 • Houd vol!

Nationale ondersteuning 

De community open leermaterialen en alle andere geïnteresseerden kunnen rekenen op landelijke ondersteuning: 

 • Er wordt gewerkt aan een nationale community rond open leermaterialen.  

 • Op edusources zijn veel vakcommunity's actief bezig met het delen van hun leermaterialen.  

 • In het stappenplan Vakcommunity open leermaterialen lees je bovenstaande en nog meer tips bij het bouwen van een community rond open leermaterialen. 

 • Op SURF Communities is het mogelijk om kennis te delen, andere te inspireren en het gesprek aan te gaan.  

 • Op 14 december organiseert de community Samen Delen Verpleegkunde samen met SURF de Inspiratiemiddag Open leermaterialen in de Verpleegkunde community. Tijdens deze dag worden alle resultaten en kennis uit de vakcommunity over het delen en hergebruiken van open leermaterialen besproken. Inschrijven is nog mogelijk!

Slotsom 

Voor het activeren van een community heb je een lange adem nodig. Van het verduurzamen van een community kun je vervolgens ademnood krijgen, maar door dit soort inspirerende communitydagen kun je gelukkig ook op adem komen!  

Met dank aan de volgende sprekers: 

Meer informatie 

Meer informatie over community, communityvorming en het verduurzamen ervan kun je nalezen in de slides van Kirsten Wagenaar.

Voor vragen en meer informatie over (en ondersteuning bij) communityvorming kun je contact opnemen met Lieke Rensink - lieke.rensink@surf.nl , Sjieuwke Dankert- sjieuwke.dankert@surf.nl  of Michel Jansen - michel.jansen@surf.nl.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen