Stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen

Wanneer je gebruikt maakt van open leermaterialen dan is het soms lastig in te schatten wat de kwaliteit van de gevonden materialen is. Ook je eigen gemaakte materiaal langs een maatstaf leggen kan je helpen inschatten of je materiaal van goede kwaliteit is om het open te publiceren. Het opstellen van een kwaliteitsmodel kan helpen het leermateriaal te beoordelen. Samen met verschillen experts uit het hoger onderwijs ontwikkelde SURF een stappenplan voor het opstellen, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen.

Bekijk het stappenplan op:
openleermaterialen.surf.nl/kwaliteit/

Een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen zorgt ervoor dat docenten meer vertrouwen krijgen in open leermaterialen. Het zorgt dat ze eigen materiaal kunnen beoordelen en het geeft houvast in de beoordeling van het materiaal van anderen. Een kwaliteitsmodel is een lijst van criteria waaraan leermateriaal moet voldoen om 'geschikt voor gebruik' te zijn. Binnen een onderwijsinstelling of een vakcommunity kun je ervoor kiezen om samen zo'n kwaliteitsmodel op te stellen, zodat het voor docenten makkelijker wordt om open leermaterialen te delen en hergebruiken. Naast het doorlopen van de stappen vind je achtergrondinformatie, bronnenlijst, best practices en voorbeelden van bestaande kwaliteitsmodellen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen