Terugblik webinar Lector van het Jaar verkiezing Onderwijsinnovatie

Op 28 mei organiseerden SURF, ISO en ScienceGuide een webinar over de Lector van het Jaar verkiezing die dit jaar in het teken stond van onderwijsinnovatie. In het webinar vertellen de drie genomineerde lectoren hoe ze met hun onderzoek de onderwijspraktijk weten te innoveren. Het uur vloog voorbij met enthousiaste gesprekken over traditionele werkvelden toekomstbestendig maken, het belang van een multidisciplinaire aanpak en durf tonen om complexe ethische vraagstukken aan te snijden.

Nurhan Abujidi, Zuyd Hogeschool

Nurhan trapt af met haar presentatie over haar lectoraat Smart Urban Redesign. Hun onderzoeksambitie verwoordt ze als volgt: “contribute to the definition and development of the future identity of the Limburg region by improving liveability, life quality and well-being in neighbourhoods using technical and non-technical solution”.

Het bijzondere aan haar lectoraat is de wijze waarop ze dit doen: in Urban living labs, leerwerkomgevingen, brengt ze studenten samen met veel partijen, disciplines én burgers om op innovatieve wijze grootstedelijke vraagstukken aan te pakken. Nurhan sluit af door te zeggen dat ze heel erg gelooft in een interdisciplinaire aanpak in het oplossen van complexe uitdagingen in haar vakgebied.

Johan Versendaal, Hogeschool Utrecht

Johan start zijn presentatie door de centrale vraag van zijn lectoraat toe te lichten: hoe kan digitale innovatie vormgegeven worden en onder welke condities? Als grote uitdaging schetst hij de niet-voorziene neveneffecten van digitalisering en de mate van digitale en ethische vaardigheden om keuzes te maken in de ontwikkelingen: de zogenoemde ‘human capital uitdaging’. Het lectoraat focust zich op betekenisvol digitaal innoveren.

Binnen zijn lectoraat geeft hij aan de volgende rode draad in gedachten te houden: het start met een visie hebben omtrent een bepaalde problematiek en de oplossing ervan. Vervolgens ga je klein beginnen, studenten betrekken, stappen nemen, structuren neerzetten, groeien en tot slot impact verzilveren. Dat leidt ertoe dat er nu een groot aantal programma’s en projecten zijn, onder andere rondom blockchain en online proctoring. Johan sluit af met een aantal aanbevelingen. De student staat centraal, het draait om het ontwikkelen van vaardigheden rondom digitale innovatie bij hen. Verwacht geen quick-wins, maar heb een lange adem. Tot slot acht hij het vertrouwen in teamleden van groot belang voor succes van het lectoraat.

Colette Cuypers, Juridische Hogeschool Fontys & Avans

“Leren innoveren is het doel en verbinden is het middel”, zo opent Colette als lector Recht en Digitale Technologie haar presentatie. Verbinden doet zij op verschillende manieren:

  • Door samenwerking te zoeken tussen de universiteit en hbo. Door het ontwikkelen van een minor recht en digitale innovatie op het hbo creëert zij in een traditioneel rechtsgebied, waarvoor het vaak noodzakelijk was om door te groeien naar de universiteit, nu een mogelijkheid om een op zichzelf staand hbo-opleiding.
  • In het samenvoegen van de gebieden recht en technologie. Dat vindt in verschillende vormen plaats: digitale technologie is een juridische tool, het is een reguleringsinstrument en recht zorgt voor regulering van (de impact van) digitale technologie.
  • In de driehoek studenten, docenten en werkveld. Een voorbeeld praktijkpartner is de Minor Data Driven Business Lab. De studenten van Colette geven advies aan deze studenten over hoe de innovatie op een juridische en ethische verantwoorde wijze vormgegeven kan worden.

Colette geeft tot slot een aantal aanbevelingen mee: stap buiten je comfortzone, ga de verbinding aan en laat je niet weerhouden door ‘practicalities’.

Verkiezing Lector van het Jaar

Het juryrapport had voor alle lectoren niets dan lof. Christien Bok roemde namens de jury Nurhan als verbinder, die na pas twee jaar onderweg te zijn al indrukwekkende projecten op haar naam heeft staan met grote impact voor haar regio. De jury was ook erg onder de indruk van duizendpoot Johan en zijn grote inzet om studenten te leren om ethische waarden mee te nemen in het ontwerpproces van digitale innovatie. De winst ging uiteindelijk naar Colette met daarbij de woorden: “Colette heeft maatschappelijke impact die echt noodzakelijk is, want een digitale samenleving kan niet zonder legal tech savvy juristen met inhoudelijke juridische kennis over digitalisering.”

Daarna startte een bijzonder feest: het confettikanon knalde, er volgde een felicitatievideo en collega’s van Fontys en Avans stonden als verrassing voor de voordeur om de bokaal te overhandigen. Die beelden wil je ook zeker niet missen.

Meer informatie

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen