Model Open Pedagogy en Studentbetrokkenheid

Door Ria Jacobi (InHolland), Michiel de Jong (TUDelft) en Marijn Post (HAN) namens de SIG Open Education

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor Open Pedagogy binnen het hoger onderwijs (soms ook wel OER enabled pedagogy of Open Educational Practices (OEP) genoemd zie ook Wiley en Hilton, 2018). Over de specifieke definitie van Open Pedagogy (ook in relatie tot of vs OER enabled pedagogy en OEP), wat het precies betekent en welke rol Open Digitale leermaterialen erin hebben, was/is nog wel discussie. Daarom heeft in 2019 de SIG Open Education een thema uitgave uitgegeven met daarin een eerste poging om in te kaderen wat Open Pedagogy precies is en hoe het gedefinieerd zou kunnen worden.  Belangrijke conclusie uit de thema uitgave was dat er eigenlijk in alle voorbeelden van Open Pedagogy wordt ingezet op een hoge mate van Student Agency en daarmee meer student gecentreerd en activerend onderwijs (oa Thema Uitgave SIG Open Education 2019 en Sinkinson &McAndrew in Hoffman & Clifton, 2020). Verschillende recent gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken naar de impact van de inzet van Open Pedagogy op studenten hebben ondertussen aangetoond dat  studenten inderdaad meer betrokken raken bij het onderwijs (Paskevicius, 2019;  Baran, 2020Verkuyl, 2018). Als SIG Open Education zien wij dat de verschillende karakteristieken van Open Pedagogy, zoals wij die hebben omgeschreven in de thema uitgave, te koppelen zijn aan gedragsveranderingen die studentbetrokkenheid vergroten. Daarom hebben wij deze omgezet in een model. Het gemaakte model en de onderbouwing erbij kan je teruglezen in deze blog: https://blog3.han.nl/hanicto/model-open-pedagogy-en-studentbetrokkenheid

Auteur

Ooit begonnen als gepromoveerd neurofysioloog, maar ondertussen bevlogen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties