Werkagenda 'samen waardengericht onderweg' beschikbaar

Binnen onderwijs en onderzoek werken we met elkaar aan een veilige digitale omgeving. Hoe borgen we autonomie, rechtvaardigheid en menselijkheid in een wereld van toenemende digitalisering en afhankelijkheid van leveranciers? Publieke waarden leiden ons daarin om de juiste beslissingen te nemen. Maar hoe maak je dat concreter? De werkagenda 'samen waardengericht onderweg' helpt daarbij.

Op verzoek van en samen met Universiteiten van Nederland (UNL) is een werkagenda 'samen waardengericht onderweg' opgesteld die een praktische uitwerking is van het abstracte begrip 'publieke waarden'. In de werkagenda worden concrete uitgangspunten, doelen en acties geformuleerd aan de hand van de volgende thema's:

  • Digital commons - sectorbrede samenwerking en gezamenlijk keuzes maken
  • Verantwoord gebruik van technologie
  • Inkoop - gunningen met aandacht voor publieke waarden
  • Regie op data - data-autonomie
  • Open source - een serieuze optie

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties