Ga naar 'Artificial Intelligence'

Alle artikelen van Artificial Intelligence

12 artikelen

 1. Getting Futures Ready with CIFS

  The future is not a destination – it’s [about] practicing possible futures. It’s about rehearsing different strategic options.   There is no shortage of talk about the future at SURF. The Copenhagen Institute for future studies was welcomed to SURF on February 28th and 29th to introduce applied strategic forecasting to a variety of SURF participants. The scenarios, skills and ideas built in the training would create new ways of thinking about the future as a tool and offer models to use that tool. The trainers, Simon Fuglsang Østergaard and Sofie Hvitved were there to guide the process.

 2. GPT-4 is er !

  Vandaag heeft OpenAI GPT-4 uitgebracht met nieuwe en extra uitdagingen voor het onderwijs.

 3. FLORA Project

  Wat is zelfregulerend leren en waarom is het interessant? In dit korte experiment werken we samen met een groep onderzoekers van de Radboud Universiteit onder leiding van Joep van der Graaf en Inge Molenaar (https://www.ru.nl/bsi/research/group-pages/adaptive-learning-lab-all/design-development-innovative-learning/flora-project/) om de potentie van machine learning op het gebied van zelfregulerend leren, of Self-Regulated Learning (SRL) te onderzoeken. SRL is een proces waarbij studenten strategieën gebruiken om effectief te leren, zoals taakplanning, prestatiebewaking en reflectie op resultaten. Zelfregulerend vermogen omvat het stellen van doelen, zelfcontrole, zelfinstructie en zelfversterking. Met dit project ondersteunt SURF onderzoek naar 'leren leren'. Door mensen te helpen zelfregulerende leervaardigheden te ontwikkelen, kunnen we hen helpen effectievere en efficiëntere leerlingen te worden, wat kan leiden tot betere academische en professionele resultaten. Tot nu toe wordt het extraheren van leerprocessen meestal gedaan op basis van de theorie van onderzoekers. Door gebruik te maken van machine learning, specifiek ongecontroleerde methodes, creëren we een meer datagedreven aanpak. Ons model leert patronen uit gegevens te detecteren en omdat het geen toezicht heeft, hoeven die gegevens niet te worden gelabeld.

 4. FLORA Project

  What is self-regulated learning and why do we care? In this brief experiment, we are teaming up with a group of researchers from Radboud University led by Joep van der Graaf and Inge Molenaar (https://www.ru.nl/bsi/research/group-pages/adaptive-learning-lab-all/design-development-innovative-learning/flora-project/) to investigate the potential of machine learning in the field of self-regulated learning (SRL). SRL is a process where students employ strategies to learn effectively, such as task planning, performance monitoring, and reflection on outcomes. Self-regulation abilities include goal setting, self-monitoring, self-instruction, and self-reinforcement. With this project, SURF is supporting research about “learning to learn”. By helping people develop self-regulated learning skills, we can help them become more effective and efficient learners, which can lead to better academic and professional outcomes. Until now, extracting learning processes is mostly done based on researchers’ theory. By using machine learning, specifically unsupervised methods, we create a more data-driven approach. Our model learns to detect patterns from data and because it is unsupervised, that data does not need to be labeled.

 5. Must read: SURF Tech Trends 2023

  SURF Tech Trends 2023: which technologies are or will be relevant for education and research?

 6. chatGPT en de impact op onderwijsinstellingen

  De Special Interest Group AI in Education heeft een vragenlijst opgesteld. Doel van deze vragenlijst is in om in kaart te brengen van waar de instellingen op dit moment mee bezig zijn als het gaat om de impact van chatGPT en de rol die SIG AI in Education kan spelen voor de instellingen. Link naar de vragenlijst:  edu.nl/fqtcf  

 7. Opening the black box: towards translating AI complexity into clinically actionable results

  The pace at which new applications of AI appear is matched only by the stories about their potential danger, the bias they include and the dystopic scenarios they may trigger. These concerns have started discussions in governments, academia, and the private sector about how to best use AI and mitigate the associated risks. One of the challenges is the explainability of AI systems. How do we know what the outcome of an AI model really means and what features mattered most when coming to that conclusion?

 8. Wat is de potentie van artificiële intelligentie voor onderwijsondersteuning?

  Wat is de potentie van artificiële intelligentie voor met name onderwijsondersteuning? Een tipje van de sluier. 

 9. Onderwijsexperts discussiëren over ChatGPT: “Er is een extra klasgenoot bij gekomen”

  ChatGPT is een gamechanger voor het onderwijs. Volgens sommige experts biedt het ontzettend veel kansen om het leerproces te verrijken met nieuwe mogelijkheden. Dit brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijdens het seminar “Wat is de impact van ChatGPT op het onderwijs?” gingen verschillende onderwijsexperts met elkaar het gesprek aan via twee stellingen en reageerden zij op vragen uit de chat.

 10. ChatGPT: het revolutionaire taalmodel dat het onderwijs wakker schudt

  In het onderwijs is AI een stuk dichterbij gekomen met ChatGPT. Niet alleen het internet, maar ook de onderwijswereld werd wakker geschud. SURF en de SIG AI in Education organiseerden een online seminar over ChatGPT met ruim 600 deelnemers. Wat is de techniek achter ChatGPT en hoe werkt het? Machine learning adviseur Thomas van Osch legt het ons uit.