Interactie in het digitale klaslokaal

Het opzoeken van interactie tussen zowel docent en student als tussen studenten onderling staat in het Nederlands onderwijssysteem hoog in het vaandel. Interactief onderwijs zorgt, in tegenstelling tot het puur zenden van informatie, tot een dieper en beter begrip van de leerstof. Door de aanvang van de coronacrisis is de aard van interactief onderwijs sterk veranderd. Het stellen van vragen, voeren van discussies en het geven van feedback moet nu allemaal gedaan worden via de online weg. Hoe geef je op een goede manier vorm aan digitale interactie in het hoger onderwijs? In dit blog van de blogreeks ‘het studentperspectief op online onderwijs’ geef ik antwoord op deze vraag vanuit de ogen van de student.

Tools voor interactie

Voor de vormgeving van interactie in online hoor- en werkcolleges zijn er verschillende concrete tools beschikbaar. Zo benadrukt Greg Altar in het webinar interactie met studenten op afstand het belang van polls waarmee je de mening van studenten over bepaalde kwesties kan vragen. Onder studenten bevallen deze polls goed. Daan Boers, student Ondernemerschap & Retailmanagement: "Het inzetten van polls is een manier om studenten zowel bij de les te houden als de interactiviteit van de les te vergroten." Deze polls variëren van informele vragen om de studenten wat losser te krijgen tot inhoudelijke vragen over de lesstof. Daan: "Laatst hadden we een onderzoeksles en dan werden er mogelijke onderzoeksvragen gesteld en moesten wij aan de hand van de pollantwoorden bepalen of de vraagstelling wel juist geformuleerd was."

Een andere tool om interactie en betrokkenheid te vergroten is het delen van het scherm terwijl de docent live een bepaalde berekening of uitleg aan het doen is. Student Technische Bedrijfskunde Emma Vlaswinkel:  "In plaats van het doorklikken van een PowerPoint, deelde mijn docent zijn scherm terwijl hij alle berekeningen van de matrixen aan het opschrijven was. Tijdens het schrijven stelde hij ook vragen aan studenten wat de vervolgstap voor de berekening was. Deze docent maakt op deze manier de opdrachten echt samen mét de student."

Monitoring van vragen
Het stellen van vragen tijdens hoor- en werkcolleges is een van de belangrijkste elementen voor interactief onderwijs. Tijdens online colleges is het stellen van vragen echter lastiger te organiseren. Er bestaat immers het risico dat studenten door elkaar of de docent heen praten en de drempel voor het stellen van vragen is vaak hoger. Veel docenten kiezen er dan ook voor om het stellen van vragen via chatfuncties in videoprogramma’s te laten verlopen. Ook dit kan echter enige problemen met zich meebrengen.

Emma: "De gestelde vragen worden minder vaak gecheckt, vaak een keer per uur, waardoor er een vertraging in de beantwoording ontstaat." Dit kan ertoe leiden dat de vragen minder relevant zijn op het moment dat ze behandeld worden en studenten kunnen afhaken omdat ze een bepaald stapje in het denkproces hebben gemist. Een oplossing hiervoor is dat er twee docenten in de les aanwezig zijn. Daan: "De ene leraar is les aan het geven en de andere leraar is een soort moderator die vragen kan beantwoorden óf studenten de beurt kan geven wanneer zij een dringende vraag hebben."

Digitale projectmarkt

Een andere vorm van interactie in de digitale klas in het uiteengaan in kleinere groepjes voor een specifieke tijd met een concrete opdracht, oftewel het organiseren van break-out rooms zoals beschreven in mijn eerste blog over activerend online onderwijs. Een uitgebreide variant hiervan is de digitale projectmarkt.

Emma: "Er werd ter afsluiting van een vak een projectmarkt georganiseerd waarin ieder groepje in een aparte online kamer hun project moest presenteren. Docenten en medestudenten konden dan de kamer bezoeken en vragen stellen over het project." Natuurlijk zitten hier nog wel wat haken en ogen aan. Zo was er de technische restrictie dat er slechts vier personen in één online kamer kunnen en ervaren studenten een drempel om online kamers te bezoeken van mensen die zij niet zo goed kennen. Emma: "Tijdens een echte projectmarkt is het veel laagdrempeliger om langs iemands tafel of poster te lopen dan een online kamer te bezoeken."

Je hebt net het derde blog in gelezen van een reeks waarin ik het studentperspectief op online onderwijs wil laten zien. Mijn vorige blog over motivatie tijdens thuis studeren vind je hier. Als dit blog vragen oproept, of als je meer wilt weten of dit onderwerp, neem vooral contact op via hegeman@iso.nl.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties