De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 1: docentstrategieën voor studentbetrokkenheid

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel één in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: strategieën om betrokkenheid van studenten te vergroten

Natasa Brouwer heeft het eerste artikel in deze reeks voor je uitgekozen. Natasa is senior consultant bij de het Teaching and Learning Centre van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het artikel van de maand februari is: Heilporn, G., Lakhal, S., & Bélisle, M. (2021). An examination of teachers’ strategies to foster student engagement in blended learning in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18(1), 1-25. https://doi.org/10.1186/s41239-021-00260-3
 

Wat je in dit artikel leest

Dit onderzoek gaat over strategieën die docenten uit verschillende vakgebieden inzetten om de betrokkenheid van studenten in blended onderwijs te vergroten. Het gaat daarbij om drie soorten betrokkenheid: in gedrag, cognitief en sociaal-emotioneel. Voor het onderzoek werden twintig semi-gestructureerde interviews met docenten geanalyseerd. Op basis daarvan zijn de strategieën van docenten onderverdeeld in drie categorieën: (a) course structure and pace, (b) teaching and learning activities, and (c) teacher’s role and relationships. In het onderzoek is ook gekeken naar de rol van digitale tools bij binding.  

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Dit artikel gaat over studentbetrokkenheid, een van de belangrijkste onderdelen van studiesucces. De onderzoeksvraag is: Welke strategieën zetten docenten in om gedragsmatige-, emotionele- en cognitieve betrokkenheid van studenten in blended onderwijs te stimuleren?

Met name interessant is dat men in dit artikel strategieën van docenten uit verschillende vakgebieden in het hoger onderwijs analyseert en categoriseert, van sociale wetenschappen en geesteswetenschap tot natuurwetenschappen. Dit artikel is een bron van recente literatuur op het gebied van blended onderwijs en refereert veel aan specifieke studies betrokkenheid in blended onderwijs. Dit is dan ook een kwalitatief onderzoek dat is bedoeld om meer diepgaand inzicht te geven in wat docenten doen.

Hoe sluit dit aan op jouw onderwijspraktijk?

Herken jij als docent deze strategieën terug in je eigen onderwijspraktijk? We zijn benieuwd naar je ervaringen, daar kunnen we immers allemaal van leren. Welke van de drie beschreven strategieën zou het meest natuurlijk in jouw onderwijspraktijk passen? En denk je dat strategieën om de betrokkenheid van studenten te bevorderen afhankelijk zijn van het vakgebied, de context en de cultuur?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!

Foto door Lysander Yuen via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 1: strategies to foster student engagement

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: strategies to foster student engagement in blended learning

Natasa Brouwer chose the first article in this series. Natasa is a senior consultant at the de Faculty of Science Teaching and Learning Centre at the University of Amsterdam.

The article of the month of February is: Heilporn, G., Lakhal, S., & Bélisle, M. (2021). An examination of teachers’ strategies to foster student engagement in blended learning in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18(1), 1-25.https://doi.org/10.1186/s41239-021-00260-3

What to expect in this article

This study provides an overview of strategies by lecturers from different disciplines to increase students’ behavioral, emotional and cognitive engagement in Blended learning. Therefore 20 semi-structured interviews with lecturers are analysed. The role of digital tools to engagement is also mentioned. The strategies are categorized in three groups: (a) course structure and pace, (b) teaching and learning activities, and (c) teacher’s role and relationships.

Why we think this article is a must-read

This article addresses student engagement, one of the key components of successful learning. The central research question is: What strategies do teachers use to foster student behavioral, emotional and cognitive engagement in BL?  

This article is particularly interesting because it analyses and categorizes the strategies of lecturers in various disciplines from social sciences and humanities to natural sciences in higher education, from different perspectives. This article is a source of recent literature on Blended Learning as a “fertile ground to optimize student engagement” and references are given to the studies specifically focused on blended learning engagement. This research is a qualitative study that aims to provide an in-depth understanding of what teachers do.

How does this align with your teaching practice?

Do you recognize it in your practice? We invite you to share your experiences and we will all learn more about it. If you are a lecturer, which of the three strategies described in the article is most natural in your practice or in the practice of your lecturers if you have a different role? Do you think that the strategies to foster student engagement are somehow dependent on the discipline, context or culture?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Photo by Lysander Yuen via Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties