Eén jaar edusources: een terugblik

Begin 2021 is het platform edusources vanuit SURF gelanceerd. Dit platform ondersteunt het maken, delen en hergebruiken van (semi-) open leermaterialen. In het Versnellingsplan werkt de zone Naar digitale (open) leermaterialen samen met SURF aan de doorontwikkeling van het platform. Om inzicht te krijgen in de eerste ervaringen met edusources, maar ook wat binnen instellingen gebeurt om delen en hergebruiken van leermaterialen te stimuleren, is in het najaar van 2021 een onderzoek uitgevoerd door Ben Janssen (OpenEd Consult/ResearchNed) en Wouter van Casteren (ResearchNed). 

Meer weten over dit onderzoek en wat de resultaten zijn? Lees hier verder.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties