Leestip: Toolgericht of doelgericht? Drie wijze lessen voor afstandsonderwijs.

In de snelle transitie naar online of afstandsonderwijs die docenten(teams), opleidingen, faculteiten en instellingen nu noodgedwongen doormaken is het verleidelijk om reflectie op didactiek even terzijde te schuiven en te focussen op de techniek. Geen tijd om stil te staan, we moeten online, en als het kan een beetje vlug. Onverstandig, volgens de zes auteurs van 'Toolgericht of doelgericht? Drie wijze lessen voor afstandsonderwijs'.

De zes auteurs, Dominique Sluijsmans, Tim Surma, Gino Camp,  Kristel Vanhoyweghen,  Daniel Muijs en Paul Kirschner, betogen gezamenlijk dat juist in deze tijd bezinning op je onderwijsdoel essentieel is. En: focus, focus, focus.

Risico's

Ze benoemen achtereenvolgens drie risico's bij "de sprong in de vijver van het digitaal afstandsonderwijs":

 1. Teveel of ongerichte keuzes als gevolg van gebrek aan ervaring met afstandsonderwijs en een overdaad aan (online) informatie;
 2. Niet aansluiten bij de kenmerken van de specifieke studentpopulatie(s) in hbo en wo;
 3. Overbelasting van docenten en studenten.

Adviezen

Gelukkig geeft het artikel ook zelf precies de heldere, haalbare en toepasbare adviezen waar het hoger onderwijs volgens de auteurs baat bij heeft:

De drie lessen zijn: 1) zet structuur, duidelijkheid en daarmee rust voorop, 2) grijp de kans toetsing in te zetten als een kans voor leren, en 3) geef houvast bij het zelfstandig leren. De onderbouwing van deze lessen zijn beschreven in het boek Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek dat onlangs verscheen.

Tips

Tot slot volgen vier tips:

 1. Zet structuur, duidelijkheid en daarmee rust voorop;

 2. Grijp de kans om de formatieve functie van toetsing te versterken;

 3. Geef houvast bij het zelfstandig leren;

 4. Focus!

Wil je hiermee aan de slag? Dan zijn bovenstaande lijstjes met tips zonder toelichting natuurlijk niet voldoende. Lees het volledige artikel Toolgericht of doelgericht? Drie wijze didactische lessen voor afstandsonderwijs op ScienceGuide.

 

  Auteur

  Reacties

  Dit artikel heeft 0 reacties