Peerfeedback tips en tools

Peerfeedback is een aantoonbaar geschikte onderwijsvorm om dieper leren - kritisch denken, kennis verwerken en creativiteit - te bewerkstelligen bij studenten. Door het in te zetten in (deels) online onderwijs kun je onderwijs bovendien persoonlijker maken. In dit artikel delen we ervaringen uit de praktijk, opgedaan in de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Grootschaliger onderwijs persoonlijker maken
Bij peerfeedback gaat het om feedback tussen ‘gelijken’ (Filius, 2020). Binnen het onderwijs bedoelen we hier meestal mee dat studenten elkaar feedback geven. Peerfeedback is een waardevolle professionele vaardigheid, zowel als ontvanger als gever van feedback. Het is een goede manier om grootschalig onderwijs persoonlijker te maken en kan de werkdruk van de docent verlichten. Ook is het een aantoonbaar geschikt onderwijsvorm om dieper leren – kritisch denken, kennis verwerken, creativiteit – te bewerkstelligen bij studenten.

Tools voor peerfeedback
Wil je aan de slag met peerfeedback? Voor een effectieve online implementatie van peerfeedback kun je een feedbacktool gebruiken. Maar hoe maak je hierin een goede keuze? Als eerste is het belangrijk dat je een duidelijke visie op peerfeedback hebt en weet wat je wilt bereiken. Kijk ook bij je instelling of er al een tool beschikbaar is die geschikt kan zijn. Is er geen geschikte tool? Dan kun je ervoor kiezen om zelf een tool te ontwikkelen of een bestaande tool in te kopen. Kijk voor meer informatie naar deze projecten uit de stimuleringsregeling. Op deze pagina van SURF vind je ook meer informatie over het veel gebruikte FeedbackFruits.

Verschillende vormen
Binnen een project van de WUR worden studenten beoordeeld op de beste feedbackbijdrages die een student aan een andere student heeft gegeven. De criteria waarop de beste bijdrages worden beoordeeld zijn vooraf in een rubric meegegeven. In een ander project van de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd wordt kolom-overstijgende online peer feedback in interprofessioneel werkplekleren ingezet. Een tool waarbij leermaterialen en feedbackscenario’s aansluiten bij de diverse curricula en verschillende denkniveaus van studenten vanuit mbo, hbo en wo. 

Meer oefenen
In project Pe(e)rfectVaardig van de Open Universiteit en Universiteit Maastricht wordt een online methode ontwikkeld voor interactief en praktijkgericht vaardighedenonderwijs m.b.v. peerfeedback en video-verrijkte rubrieken. Weer een ander project heeft een omgeving opgezet om te oefenen met pleiten en elkaar van feedback te voorzien via een app. NHL-Stenden ontwikkelde een simulatiegame waarbij hbo-opleidingen studenten op stimulerende wijze kennis laten maken met de opeenvolgende stappen van een onderzoeks-, ontwerp-, of veranderingsproject. De deelopdrachten van de simulatiegame worden door de medestudenten van peerfeedback voorzien.  

Peerfeedback inzetten bij schrijfopdrachten  
We zien relatief veel projecten die zich richten op peerfeedback bij schrijfopdrachten. Zo richt een project zich op zelfgestuurde online peerfeedback in de wetenschappelijke stages van drie masteropleidingen van Universiteit Leiden en LUMC. Studenten vragen gericht om feedback en maken hierbij een koppeling met hun leerdoelen. Bij een project van de WUR is een tool ontwikkeld om studenten te helpen om gestructureerde feedback te geven op de essays van hun medestudenten op basis van de kenmerken van een kwalitatief hoogstaand argumentatief essay.

In een project van de TU Delft is een game-based leeromgeving ontwikkeld om in te zetten bij peer-review opdrachten. In de online schrijverswerkplaats van de Open Universiteit wordt juist gewerkt met feedback teams om de academische schrijfprocessen van rechtenstudenten te verbeteren.

Bekijk voor meer voorbeelden de highlights uit het webinar ‘Verschillende smaken van peerfeedback’. Of bekijk hier alle de projecten uit de stimuleringsregeling van de pijler online onderwijs.  

Themapagina peerfeedback met geleerde lessen
Bij het inzetten van peerfeedback kun je verschillende keuzes maken, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Zo kun je kiezen voor synchroon versus asynchrone peerfeedback, getypte of gesproken feedback. Je kunt het formatief of summatief insteken met verplichte of vrijwillige opdrachten. Je kunt kiezen voor anoniem of juist niet anonieme feedback. Of je kiest voor een avatar als tussenvorm. Lees meer over deze keuzes en geleerde lessen op de themapagina Peerfeedback. 

 

Omslagfoto door charlesdeluvio op Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties