Transitieagenda leren digitaliseren: Open Pedagogy als potentieel doorbraakmiddel

Begin november 2021 is vanuit het versnellingsplan de “Transitieagenda Leren Digitaliseren” uitgekomen. Daarin is een heldere analyse gemaakt van de bottlenecks in het huidige HO, wordt er geschetst hoe de gewenste transitie in het hoger onderwijs eruitziet met toekomstbeelden en worden daarnaast stappen beschreven die gezet kunnen worden om de gewenste doelen in gang te zetten. Hoe kan Open Pedagogy helpen?

Een belangrijk onderdeel van de transitieagenda is de beschrijving van een aantal doorbraakprojecten, waaronder “het openstellen van leermaterialen”.

Kansen voor Open Pedagogy

De SIG Open Education mist in dit project aandacht voor de belevingswereld van de docent en de student. Open Pedagogy zou een rol kunnen spelen bij het vullen van deze gap. In deze blog beschrijven we waarom de SIG denkt dat Open Pedagogy een belangrijk vliegwiel kan zijn in het adopteren van open leermaterialen, de genoemde toekomstbeelden vanuit de transitieagenda en daarmee uiteindelijk de doelen van het Hoger Onderwijs: blog3.han.nl/hanicto/transitieagenda-leren-digitaliseren-open-pedagogy-als-potentieel-doorbraakmiddel/

Tekstdia: transitieagenda leren digitaliseren: open pedagegy als potentieel doorbraakmiddel

Auteur

Ooit begonnen als gepromoveerd neurofysioloog, maar ondertussen bevlogen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties