Webinar 10 december: Studenten effectief begeleiden bij veldwerk

Wat zijn effectieve vormen van begeleiden van studenten als je dit online wilt doen? Bijvoorbeeld als je studenten wilt voorbereiden op veldwerk en hen just-in-time informatie wilt vertrekken. Begeleiden en feedback geven kan op verschillende manieren. Wageningen University and Research en de Universiteit van Utrecht onderzochten twee vormen van begeleiden en feedback geven op afstand. In dit laatste deel van de vierluik over digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden bespreken we deze praktische oplossingen.

Datum: 10 december 2021
Tijd: 11.00 – 12.00 uur 

Aan het woord komen Wageningen University and Research over online begeleiding bij veldpractica via livestreaming en Universiteit Utrecht over hun app waarbij studenten kennis en tips ontvangen op het juiste moment en praktische vaardigheden oefenen tijdens het veldwerk.   

Het programma 

Online begeleiding tijdens veldpractica via livestreaming - Wageningen University and Research 

In dit project onderzocht de WUR wat een effectieve vorm is van begeleiding op afstand door livestreaming in veldpractica. De uiteindelijke resultaten worden besproken in dit webinar. Een belangrijke vraag die tijdens het testen naar boven kwam is de volgende: Waarom ervaren studenten zoveel drempels om contact op te nemen met hun begeleider? 

Veldwerk app – van Universiteit Utrecht  

De Universiteit Utrecht ontwikkelt een app om studenten just-in-time kennis en praktische vaardigheden op te laten doen tijdens het veldwerk. De app biedt specifieke en locatie-afhankelijke content die het mogelijk maakt om probleemgestuurd en studentgericht te leren. Het doel van dit project is een intelligent tutoring systeem te ontwikkelen, The Utrecht Companion to the Earth, voor online begeleiding van de veldactiviteiten van studenten. Twee groepen Utrechtse studenten Informatica ontwikkelen de app in co-creatie met studenten Aardwetenschapen.  

Sprekers 

Feedback bij veldpractica via livestreaming 

  • Projectleider: Michel Riksen (WUR)  

  • Co-projectleider: Katinka van Buuren (WUR)  

  • Student Finn Begemann (WUR)  

Augmented reality feedbackapp  

  • Projectleider: João Trabucho (UU)  

  • Yorick Veenma, (ex-)student en co-creator van de app (UU)

Na dit webinar 

  • Heb je Inspiratie opgedaan om zelf aan de slag te gaan met het organiseren van veldwerk en de begeleiding op afstand   

  • Kun je aan de slag met de app voor begeleiding bij veldwerk  

  • Tips hoe je ervoor zorgt dat het eigenaarschap van het leerproces meer bij de student zelf ligt  

  • Heb je meer inzicht in online begeleiding met feedback. Wat is constructief en wat destructief.  

Voor wie?  

Dit webinar is interessant voor docenten, onderwijsadviseurs, beleidsmakers, makers van apps voor veldwerk.  

Lees alvast ter voorbereiding 

Volg de reeks van webinars over praktijkvaardigheden 

Aanmelden 

Meld je aan voor het webinar Online leren en begeleiden van praktijkvaardigheden bij stages op 10 december.  

Napraten 

Wil je informeel napraten met de presentatoren en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 12.00 tot 12.30 uur. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties