Webinar 26 maart: Online proctoring na corona - de laatste ontwikkelingen

Onderwijsinstellingen staan voor de keuze of en hoe ze online proctoring na corona willen inzetten. Surveilleren op afstand biedt kansen voor meer flexibel online en blended onderwijs. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen op het gebied van fraude en privacy. In dit webinar informeren we je over de laatste technische en juridische ontwikkeling. En nemen we je mee in de overwegingen die je hebt bij het inzetten van online proctoring na corona.

Datum: Vrijdag 26 maart
Tijd: 14.00 – 15.00 uur

Helaas! Dit webinar is al geweest. Bekijk hier het verslag en de opname.

 

Online proctoring na corona

De afgelopen periode is veel ervaring opgedaan met online proctoring. Het was een uitkomst om studievoortgang en de waarde van diploma’s te borgen. En ook na corona biedt online proctoring kansen. Vooral voor meer flexibel en online en blended onderwijs.

Maar het proces om online proctoring goed te doen wordt nog als complex ervaren. Er zijn fraude issues, en vanuit studentenperspectief is vooral privacy een belangrijk punt.

De vraag is dan ook: kunnen we komen tot een werkbaar proces voor online proctoring in de toekomst? Een proces dat aansluit bij de wensen en eisen van instellingen én dat waarde toevoegt voor de student. 

In dit webinar schetsen we de mogelijkheden voor online proctoring in de toekomt. En brengen we je op de hoogte van de laatste juridische en technische ontwikkelingen op het gebied van online proctoring.

Programma

 

 • Kansen en mogelijkheden voor online proctoring na corona
  Silvester Draaijer (Programmamanager VU Network for Teaching and Learning, Vrije Universiteit Amsterdam en lid SIG Digitaal Toetsen SURF) schetst de toekomstige behoeftes en mogelijkheden van online proctoring.
   
 • De technische en juridische ontwikkelingen
  Experts op het gebied van privacy en technische ontwikkeling Ineke Litjens (Data Coördinator, TU Eindhoven) en Robbie Nijsse (Projectleider digitaal toetsen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fundatis) geven een reflectie op de toekomstige behoeftes en mogelijkheden. Ze gaan in op een aantal stellingen.

Voorzitter van het webinar is Sharon Klinkenberg, Docent en Onderzoeker Faculteit der Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de SIG Digitaal Toetsen SURF en trekker van de werkgroep Toetsen op Afstand van het Versnellingsplan Onderwijs met ICT.

Na dit webinar

 • Ken je de argumenten voor een heroverwegingen van een toekomstige hernieuwde juridische grondslag voor online proctoring.
 • Ben je op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen in het verder voorkomen en detecteren van fraude.
 • Ken je de nieuwe argumenten ten aanzien van de balans tussen de juridische grondslag, privacy impact en fraude detectie voor de post-corona situatie.

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor privacy juristen, leden van examencommissies, beleidsmedewerkers en uitvoeringsmedewerkers die betrokken zijn bij digitaal toetsen en voor toetsdeskundigen. 

Napraten

Wil je informeel napraten met de presentatoren en de deelnemers? Kom dan naar de nazit direct na het webinar van 15.00 tot 15.30 uur. 

Terugkijken

Na afloop van dit webinar delen we een verslag en de opname met de deelnemers. Het verslag en de opname publiceren we ook op de Vraagbaak Online Onderwijs.

Aanmelden

Helaas! Dit webinar is al geweest. Bekijk hier het verslag en de opname.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties