Alternatieve toetsvormen voor online onderwijs – twee voorbeelden

Het afgelopen jaar braken docenten en onderwijsteams hun hoofd over alternatieve toetsvormen. Sommige docenten experimenteerden met meer formatieve toetsen, opdrachten en portfolio’s. ‘Tentamens eruit, opdrachten erin’ werkte voor deze student en docent bijvoorbeeld goed. Er werd volop geëxperimenteerd met digitaal toetsen en online proctoring om fraude tegen te gaan. Toch blijft het zoeken naar mogelijkheden om meer tijd- en plaatsonafhankelijk te toetsen en beoordelen. Daarom delen we hier twee voorbeelden van docenten die alternatieve toetsvormen inzetten in hun online onderwijs.

1. Studenten laten bepalen hoe ze beoordeeld worden

Je studenten zelf laten bepalen hoe en waarop ze beoordeeld worden. Katherine Baverstock durfde het aan. Vanaf het begin van de cursus nam ze haar studenten mee in negotiated assessment, oftewel toetsing en beoordeling in overleg. Studenten overleggen met elkaar en bepalen voor zichzelf hoe zij gaan aantonen dat ze de beoogde leerdoelen hebben behaald. Katherine stelde daarna samen met de studenten een beoordelingsrubric op. Die was een stuk strenger dan de rubric die ze zelf zou ontwikkelen. Het deel individuele toetsing (assessment portfolio) deed mee voor 50% van het eindcijfer. De resterende 50% werd bepaald door een traditioneel tentamen aan het einde van de cursus.

Voordelen van negotiated assessment bij online onderwijs

Negotiated assessment werkt volgens Katherine goed in ‘regulier’ onderwijs, maar nog beter bij online onderwijs, om twee redenen:
 

  • Je versterkt de online binding enorm doordat je studenten vanaf het begin betrekt. Studenten hebben meer zeggenschap over het onderwijs. Dat leidt tot meer eigenaarschap en betere leeropbrengsten. Meer zeggenschap en grotere binding zorgen voor meer motivatie bij studenten.  
  • Fraude voorkomen is een bekend issue bij plaats- en tijdonafhankelijke toetsvormen. De kans op fraude of plagiaat is kleiner bij de individuele toetsvormen die studenten bedenken, zo is de ervaring van Katherine.

Katherine merkte dat de kwaliteit van de output van studenten flink omhoog ging. Ze besteedden meer tijd en aandacht aan hun opdrachten. En studenten waren meer betrokken bij het onderwijs. Bovendien merkte Katherine dat ze de stof en de leerdoelen beter aan elkaar konden verbinden. Katherine Baverstock is senior lecturer Pharmacy Practice aan de School of Health and Biomedical Sciences van de RMIT University in Melbourne. Lees hier hoe Katherine negotiated assessment heeft aangepakt, wat de valkuilen zijn, en wat het heeft opgeleverd.  

2. Online toetsvormen die creativiteit stimuleren

Madeleine Davis is docent bij het departement Engelse Literatuur aan de University of Reading. Zij was op zoek naar online toetsvormen die meer recht doen aan de creativiteit van literatuurstudenten. Ze merkte dat haar studenten in het online onderwijs barstten van de ideeën, maar dat die niet naar voren kwamen in de klassieke formatieve toetsvormen, zoals het essay.  Madeleine besloot daarom om 50% van het eindcijfer te laten bepalen door wekelijkse individuele opdrachten van 500 woorden. In deze wekelijkse learning journals in Blackboard moesten studenten reflecteren op de behandelde stof. De vorm stond vrij; sommige studenten dienden een gedicht in of een collage, anderen een kort essay.

De voordelen van learning journals als alternatieve online toetsvorm

  • Studenten moeten meer reflecteren op de behandelde stof, deze reflectie draagt sterk bij aan het leerproces.
  • De wekelijkse opdracht zorgt voor meer betrokkenheid en eigenaarschap bij de studenten en dat is goed voor de online binding en motivatie.
  • Blackboard wordt door veel instellingen al gebruikt, daarom is deze manier van toetsen eenvoudig te regelen. De beveiliging en privacy is op orde en studenten zien elkaars opdrachten niet.
  • Omdat de vorm van het learning journal vrij is, wordt de creativiteit van studenten flink aangewakkerd.

In het begin moeten studenten wennen aan deze nieuwe toetsvorm, is Madeleines ervaring. Het is goed om daar tijd en ruimte voor vrij te houden. Veiligheid is ook belangrijk voor studenten, omdat de reflectieopdrachten persoonlijker zijn. Deze toetsvorm bleek niet geschikt voor iedereen. Mede om die reden bleef het traditionele kritische essay aan het einde van de cursus overeind. Je leest hier meer over Madeleines overwegingen en haar tips bij de inzet van learning journals in Blackboard.

Meer weten?

De twee voorbeelden zijn afkomstig van de Times Higher Education Campus online.

Auteur

| Onderwijskundig schrijver @ SURF | community coach @ HvA | Eigen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties