Tentamens eruit, opdrachten erin?

Tentamens. Daar valt normaal gesproken al heel veel over te zeggen. Sinds corona kwamen daar nog heel veel vragen (en gelukkig ook antwoorden) bij. Het gaat dan over hoe een tentamen vanaf thuis gemaakt kan worden, hoe de veiligheid geregeld is en of studenten niet "spieken". Toch bleek het niet altijd mogelijk om het, zeker in de beginperiode van de lockdown, allemaal tijdig op orde te hebben. Docenten kozen daarom soms voor andere oplossingen. 

Op de PABO van studente Madelon besloot een docent het tentamen helemaal in de ban te doen en te gaan werken met lesbrieven. De werkopdrachten in de lesbrieven waren moeilijk gaf ze aan in het gesprek dat ik met haar had. Ze moest veel zelf opzoeken en uitwerken. In vergelijking met een gewone toets had ze meer geleerd: "Bij een toets stamp je het en daarna is het weg, nu was er verdieping omdat bepaalde vragen steeds terugkwamen en je daarover echt moest nadenken." 

Docente Boukje de Gooijer (Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente) ervoer "tentamen eruit, opdrachten erin" natuurlijk van de andere kant. Ze is er heel positief over, ondanks dat het meer tijd kostte om de opdrachten en het antwoordmodel te maken en de uitwerkingen na te kijken. Ze had veel beter zicht op de studievoortgang van de studenten en welke onderdelen van de stof ze wel of niet begrepen. Het gemiddelde cijfer voor de opdrachten was gelijk aan de tentamencijfers van eerdere jaren, maar de opdrachten die ze had geformuleerd waren duidelijk moeilijker. Ze ging ervan uit dat studenten informatie zouden gaan opzoeken en paste daarom het niveau van de opdrachten aan. Dat er door de studenten vermoedelijk wel eens is samengewerkt vindt ze niet erg. Uit de ingeleverde uitwerkingen bleek niet dat er klakkeloos gecopy-pastet is.

Vanuit de SURF community Digitaal Toetsen zijn heel veel thema's rondom (coronaproof) toetsen al besproken. Op deze pagina werd daarover informatie verzameld. Onderaan op diezelfde pagina ook verwijzingen naar 4 webinars waarin deskundigen over dit thema aan het woord komen.

Toetsen en tentamens, wat heeft dat met online binding te maken? Het beeld van de alleen aan zijn bureau zittende student (al dan niet in de bibliotheek, zie daarover ook dit eerdere artikel) die de stof bestudeert draagt daar niet aan bij. Toch heeft toetsen natuurlijk een belangrijke functie als het gaat om academische binding. Met de stof bezig zijn, je verdiepen in het vakgebied, is belangrijk. Een toetsmoment motiveert studenten om te gaan studeren en dus stuurt het het leren in grote mate.

Maar ja die praktische kant was dus in het begin nog niet geregeld. Ik interviewde een studente die aangaf dat haar collega-studenten maar een enkel uur aan een vak hadden besteed, maar tijdens het online tentamen door overleg via WhatsApp een heel mooi cijfer haalden. Zij vond dat uiteraard afbreuk doen aan haar inzet en begreep het ook niet: "Je wilt toch ook zelf iets leren?"

De keuze om te werken met afsluitende tentamens of op een andere manier de studievoortgang te beoordelen ligt uiteraard bij de docenten en opleidingen. Maar deze keuze bleek de afgelopen maanden mede af te hangen van technische en organisatorische randvoorwaarden. Veel docenten zagen dit probleem al snel opdoemen en kozen voor alternatieve vormen zoals een open boek tentamen of een take home tentamen. Vaak moeilijker dan het oorspronkelijke tentamen, vertelden zowel studenten als docenten me. Dus met het niveau van het onderwijs is niks mis. 

En dan zijn er dus de docenten die het radicaal anders gingen doen. Vaak ingegeven door onzekerheid of het tentamen wel door zou gaan en de wil om het vak toch af te ronden. Niet alleen de student en docent uit deze video's hebben dit als positief ervaren, in nog veel meer gesprekken kwam het naar voren. 

Het lijkt erop dat het werken met opdrachten een positieve invloed kan hebben op de academische binding. Een hoger niveau, meer verdieping en docenten die hun studenten beter kunnen begeleiden zijn mogelijke indicatoren. Hiernaar zal ongetwijfeld nog veel onderzoek worden gedaan. 

Heb je zelf een idee voor het vergroten van online binding? Neem dan vooral contact met me op. De allereerste en daarna drie beste video’s worden beloond met een verrassingspakket!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties