Bouw mee aan de Campus van de Toekomst tijdens de SURF Onderwijsdagen!

Tijdens de SURF onderwijsdagen van 9 en 10 november kun je letterlijk meebouwen aan de Campus van de Toekomst. Met LEGO welteverstaan. Aan een 6,5 meter lange tafel op het netwerkplein. 

Hoe ziet de campus eruit over 15 jaar? Hoe zouden we wíllen dat hij eruit ziet? We onderzoeken het al bouwend tijdens de SURF Onderwijsdagen, waarbij we ontwikkelingen in het onderwijs centraal stellen: flexibilisering en individualisering van het onderwijs, grotere diversiteit, digitalisering & technologie, toenemende aandacht voor communitygevoel en de toenemende aandacht voor studentenwelzijn. 

Met LEGO bouwen aan de Campus van de Toekomst
Met LEGO bouwen aan de Campus van de Toekomst

Flexibilisering & individualisering van het onderwijs

Het wordt steeds eenvoudiger om je persoonlijke studiepad individueel in te richten, over de grenzen van opleidingen of zelfs onderwijsinstellingen en landsgrenzen heen. Hierdoor zullen studenten steeds minder vaak deel uitmaken van een vast jaarcohort, of een vaste thuisbasis hebben. Wat betekent dit voor de samenhang en communityvorming op de campus? Hoe kan het campusontwerp eraan bijdragen dat je je er thuisvoelt?

Diversificatie

De verscheidenheid in het onderwijs neemt toe. Er worden steeds meer diverse (activerende) werkvormen toegepast; ook vindt in het onderwijs steeds meer uitwisseling plaats met maatschappelijke stakeholders, met andere disciplines en met andere onderwijsinstellingen. Ook de doelgroepen van het onderwijs worden diverser; denk daarbij aan het toenemende belang van onderwijs voor professionals. Hoe kan de campus deze steeds grotere diversiteit huisvesten? Verschillende zones voor verschillende activiteiten en doelgroepen? Meer multifunctionele ruimtes? Maar hoe ziet dat er dan concreet uit?

Digitalisering & technologie

Doorlopende ontwikkelingen in digitalisering en technologie vergroten het pallet waaruit onderwijsontwerpers kunnen kiezen. Welke activiteiten doen we op locatie, welke op afstand? Welke doen we synchroon en welke asynchroon? Wil ik bepaalde activiteiten hybride aanbieden? Kan ik gebruik maken van simulaties in virtual reality? Welke impact kunnen Smart Buildings hebben op de studeerervaring van de student?

Toenemende aandacht voor community

Lockdowns en andere maatregelen vanwege COVID-19 hebben ons bewuster gemaakt van de waarde van sociale uitwisseling en communitygevoel. We zijn ons ook bewuster geworden van de rol die de campus daarin kan spelen. Maar hoe uit zich dat in het ontwerp van de campus? Wie ís de community eigenlijk? En tussen wie en hoe willen we uitwisseling eigenlijk stimuleren?

Toenemende aandacht voor studentenwelzijn

Al voor COVID-19 waren er zorgen over studentenwelzijn. Dit is tijdens COVID-19 versterkt en veel instellingen willen extra inzetten op een omgeving die het welbevinden van studenten ondersteunt. Maar hoe ziet dat eruit? Sportfaciliteiten, veel groen, ruimtes waar studenten samen kunnen komen of zich juist kunnen terugtrekken? Hoe creëren we hier ruimte voor op de campus?

Denk mee over deze thema's tijdens de SURF Onderwijsdagen van 9 en 10 november op het Netwerkplein.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Nina Reimert

Hoi Jasper, ik heb je bericht ook even toegevoegd aan de community Vraagbaak Online Onderwijs, daar past het ook goed!

Gerelateerde artikelen