Hoe Hong Kong University of Science and Technology het onderwijs online heeft gebracht

De Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) is verder dan andere universiteiten met het online brengen van het onderwijs. De universiteit was namelijk door de rellen in november vorig jaar al gedwongen  het onderwijs geheel online te brengen. Toen de universiteit overwoog om weer naar de normale status terug te keren, brak COVID-19 uit.

HKUST hield woensdag 18 maart een Zoom-conference over de stappen die zij in zeer korte tijd moesten nemen voor de omzetting naar online, de situatie dus waarin zo'n beetje alle HO-instellingen nu verkeren. De gehele presentatie is hier terug te vinden: http://cei.ust.hk/migrating-whole-university-online-real-time-interactive-teaching 

Hun aanpak is sterk pragmatisch, wat natuurlijk te maken heeft met de zeer korte tijd waarin de omzetting moest plaatsvinden. De zaken die er wat mij betreft uitsprongen:

  • HKUST gebruikt Zoom niet alleen voor online colleges, maar ook voor tentamens. Ze blijven heel dicht bij de on campus manier van tentamens afnemen. HKUST volgt de redenering dat een student zelf niet zomaar zal frauderen, maar dat een student wel bang is dat anderen zullen frauderen. Sociale controle werkt naar hun idee dan ook sterk regulerend.  Elke student in Zoom is verplicht zijn camera aan te zetten, studenten zien dus elkaar tijdens het maken van het tentamen. De docent houdt, net als in de tentamenzaal, iedereen in de gaten. Als iemand bijvoorbeeld opstaat, wordt dat vrijwel meteen door de docent gezien, maar ook door andere studenten.

  • De opzet van het tentamen  is zodanig, dat studenten niet allemaal op hetzelfde moment met dezelfde tentamenvraag bezig zijn. De studenten geven hun antwoord op de vragen op papier. Als een student klaar is, maakt hij met zijn mobiel een foto van de antwoorden en stuurt die naar de docent.

  • De Zoom-sessie van het tentamen wordt in zijn geheel opgenomen en kan dus worden teruggekeken. Docenten kunnen achteraf studenten nog vragen stellen over 'verdachte' antwoorden. Dat gebeurt nogal eens, dat praat zich rond, waardoor studenten voorzichtig worden. Samengevat een nogal losse manier van proctoring, maar HKUST kan er mee uit de voeten.

  • Feedback van studenten is ook op een heel platte, pragmatische manier geregeld. Op veel pagina's staat een QR-code met een URL. Je kunt daarmee als student dan snel met mobiel of pc naar een webpagina waar je je probleem kwijt kan. Deze webpagina wordt continu gemonitord en het probleem wordt zo snel mogelijk opgelost. Overigens zijn de helpdesks ook 's avonds en in het weekend bemenst.

  • Ook al staat alles online, HKUST houdt gewoon het rooster aan dat ze al hadden, dus online colleges worden gewoon op het geplande tijdstip gegeven, Hong Kong tijd. Als je zo'n beetje alles omgooit, moet je zaken die niet veranderd hoeven te worden gewoon met rust laten.

  • Er worden met de regelmaat van de klok korte surveys gehouden bij de faculteiten om te peilen of alles nog een beetje naar wens verloopt (HKUST noemt het de Third Week Temperature Check).

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen