Verkenning: opschaling van open en online onderwijs. Regelgeving en aandachtspunten

SURFnet, de TU Delft en medeauteurs uit enkele andere instellingen hebben een verkenning opgesteld van de wet- en regelgevingskaders voor open en online onderwijs, met het oog op een steeds intensievere  inzet daarvan.  De uitgave behandelt naast de geldende regelgeving ook toepassingsvoorbeelden uit de praktijk en aandachtspunten voor de toekomst.

Vragen over open en online onderwijs

Aanleiding van de uitgave zijn de uiteenlopende vragen die onderwijsinstellingen hebben als zij (een deel van) hun onderwijs open en/of online aan willen bieden. Onder welke voorwaarden mag je onderwijs uitsluitend online aanbieden? Hoe zit het met de verplichte contacturen en de eis om een substantieel deel van het onderwijs op de vestigingsplaats van de onderwijsinstelling te doorlopen? Kun je ook de tentaminering online laten plaatsvinden? Hoe kun je een open onderwijseenheid van een andere instelling inbedden in je eigen onderwijs? En hoe kun je leermaterialen met open licenties ontwikkelen of hergebruiken in je eigen onderwijs?

5 thema’s

De verkenning is bedoeld als handvat voor universiteiten en hogescholen die zich (willen) richten op de inzet van open en online onderwijs. De verkenning behandelt de volgende thema’s: begeleiding van studenten (hoofdstuk 2), implicaties van tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs (hoofdstuk 3), online toetsen (hoofdstuk 4), erkenning van online onderwijs in formeel onderwijs (hoofdstuk 5), en delen van leermaterialen (hoofdstuk 6). Elk thema heeft een driedelige structuur:

  1. de belangrijkste randvoorwaarden en relevante regelgeving
  2. voorbeelden uit de praktijk van een onderwijsinstelling om te laten zien wat er binnen de huidige kaders mogelijk is
  3. een vergezicht naar de opschaling van open en online onderwijs: in hoeverre moeten randvoorwaarden en wettelijke kaders worden aangepast?

De publicatie is te downloaden op https://www.surf.nl/verkenning-opschaling-van-open-en-online-onderwijs.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen