Verslag webinar: Wat mag wel en niet op video-gebied?

AVG, portretrecht, copyright, citaatrecht, digitale toegankelijkheid, easy acces regeling, de onderwijsexceptie: Er zijn veel wetten die raken aan wat er wel of niet mag met video in het onderwijs. In deze bijeenkomst kijken we naar wat de diverse instanties uitgezocht hebben op het gebied van deze rechten en hoe zij dat toepassen in hun dagelijkse onderwijssituatie. Is het zwart-wit, of zijn er grijze gebieden?

AVG, portretrecht, copyright, citaatrecht, digitale toegankelijkheid, easy acces regeling, de onderwijsexceptie: Er zijn veel wetten die raken aan wat er wel of niet mag met video in het onderwijs. In deze bijeenkomst kijken we naar wat de diverse instanties uitgezocht hebben op het gebied van deze rechten en hoe zij dat toepassen in hun dagelijkse onderwijssituatie. Is het zwart-wit, of zijn er grijze gebieden?

Deze vragen stonden centraal op het webinar van donderdag 15 december 2022 "Wat mag wel en niet op het video-gebied?" Het was een interactieve sessie waarin naast presentatie vanuit twee instelling de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over complexe casussen. De organisatie was in handen van de SIG Media & Education.

De eerste presentatie werd verzorgd door Sonja Garenveld (Media Support Coördinator) en Hilke van Nassau (Onderwijstechnoloog) beiden werkzaam voor Tilburg University. Zij presenteerden een heel praktische beslisboom die Tilburg University heeft gemaakt om haar medewerkers wegwijs te maken in wat wel en niet kan bij het werken met video. Deze beslisboom is hier terug te vinden en kan je helpen om na te denken over de situatie bij je eigen instelling.

De tweede presentatie werd verzorgd door Werner Degger (AV ICT consultant, Universiteit van Amsterdam). De UvA heeft een interactieve video gemaakt waarin zij medewerkers meenemen in het wat wel en niet kan in het werken met video. Werner vertelde over het proces van hoe zij tot deze video met de titel "Natuurlijk mag dat (niet)" zijn gekomen. Deze video is hier te bekijken. De invloed van huisregels bleek een eye-opener. Zo kunnen huisregels extra beperkingen leggen bovenop bestaande wet- en regelgeving. Zoals bij het maken van opnames van lesactiviteiten door studenten voor eigen gebruik. Volgens wet en regelgeving is dit toegestaan, huisregels van menig instelling steken hier echter een stokje voor.

Geconstateerd werd dat niet alles juridisch dichtgetimmerd kan worden. Daarnaast maakt iedere instelling haar eigen risico-inventarisatie, dit maakt dat wat wel in niet mag op videogebied enigszins een grijs gebied.

In het interactieve gedeelte van het webinar dat volgde gingen deelnemers in breakoutrooms uiteen om te discussiëren over een aantal casussen. Deze casussen kwamen uit de interactieve video "Natuurlijk mag dat (niet)" en zijn hier na te lezen. In een Mentimeter werden de antwoorden per breakoutroom verzameld.

In het plenaire gedeelte dat hier op volgde werden de juiste antwoorden en bijbehorende mitsen en maren op de casussen vakkundig toegelicht door Arnout Probst (AV ICT consultant, Universiteit van Amsterdam). Ook hier kwam vaak naar voren dat het niet heel eenduidig is wat wel/niet mag. Veel is afhankelijk van de wetgeving en eigen huisregels.

Tot slot vatte Erik Boon (AV consultant, Vrije Universiteit Amsterdam) de opbrengsten van de bijeenkomst samen.

Een belangrijke conclusie is dat er een groot grijs gebied is rond wat wel en niet mag. Om hierop meer helderheid te krijgen zou je de beslisboom van Tilburg University kunnen doorlopen voor je eigen instelling. Doe dit samen met je privacy officer van je eigen instelling. Zo kun je meer helderheid scheppen over wat er wel en niet mag op videogebied binnen je eigen instelling.  

Martijn Hoeke (Opleidingsmanger bij Hogeschool Van Hall Larenstein en voorzitter van de SIG Media & Education) sloot in zijn rol als voorzitter het webinar af.

Het gehele webinar is hieronder terug te kijken.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties