HO Management: Zes maanden online onderwijs | Terugblik en uitdagingen voor de toekomst

Deze maand in Hoger Onderwijs Management magazine: een terugblik op zes maanden Vraagbaak Online Onderwijs. Het is een mooi overzicht geworden van de grootste vraagstukken rondom online onderwijs. Het laat ook zien hoeveel we al hebben geleerd én hoeveel goede voorbeelden er zijn uit de praktijk. Echt een aanrader om even te lezen, zeker nu we net aan de tweede lockdown beginnen. 

HOM
Hoger Onderwijs Management december 2020

Wat lees je in het artikel?

 

Vraagstukken op vier thema’s

In het artikel schetsen we vier clusters van vraagstukken die we op dit moment zien in het online hoger onderwijs. Deze vraagstukken concentreren zich rond de volgende vier thema’s:
 

  • Online binding en inclusiviteit tot stand brengen
  • Ondersteuning van docenten
  • Toetsen en beoordelen op afstand
  • Organiseren van online praktijk- en vaardighedenonderwijs

Per thema zetten we uitgebreid uiteen welke uitdagingen we zagen en welke oplossingen in de praktijk goed werken.

Een blik vooruit

Tot slot blikken we nog even vooruit in het artikel:

“Gezien de huidige ontwikkelingen rondom corona lijkt het erop dat de situatie met online en hybride vormen van onderwijs nog een flinke tijd actueel blijft. Dat vraagt om investeringen. Zowel in de zin van een nieuwe visie en vernieuwing van het onderwijskundig concept, als in de benodigde menskracht, ondersteuning en tooling.”

Ja, daar bevinden we ons nu. In de Vraagbaak Online Onderwijs zetten we de samenwerking tussen SURF, Het versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, het ComeniusNetwerk, ECIO, Vereniging Hogescholen en de VSNU voort om docenten, onderwijsondersteuners en instellingen hierbij te ondersteunen met gebundelde krachten!

 

Dank aan Idwer Doosje, Johanna de Groot, Marian Kat-de Jong, Lotte Kips, Annette Peet, Wilfred Rubens, Petra Wentzel, Franka Wijdeveen, Wilfred Rubens en natuurlijk het Hoger Onderwijs Management magazine voor deze publicatie.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Zijlstra G.G.O.

Als informatiemanager onderwijs heb ik het stuk met belangstelling gelezen. Ik denk dat dit een uitgelezen moment is om het huidige informatieplan onderwijs te herzien. Zijn er instellingen op dit moment bezig met het herzien of uberhaupt opstellen van hun informatieplan onderwijs? Het lijkt me goed om hier kennis over te delen en uit te wisselen, omdat we voor grote gezamenlijke uitdagingen staan....Ik ben benieuwd, wellicht dat SURF hier een rol bij kan spelen?