Online sessie | professionalisering van ho-professionals rondom studeren met een ondersteuningsvraag - 10 november 2020

Op 10 november 2020 organiseert ECIO een online sessie gericht op inspiratie en activatie. Er wordt ingegaan op het structureel inbedden van professionalisering in onderwijsbeleid. Good practices en tools worden gedeeld waarmee je direct zelf aan de slag kunt gaan.

Uit onder andere de Nationale Studentenenquête komt naar voren dat studenten nog niet altijd tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking/ ondersteuningsvraag. Ook professionals zelf geven aan zich verder te moeten en willen professionaliseren op dit onderwerp. 

Tijdens de online sessie is er aandacht voor verschillende niveaus:

  • het thema in de lerarenopleidingen
  • professionalisering van medewerkers die het thema al in portefeuille hebben
  • professionalisering van onder andere docenten die nog niet bewust met het thema bezig zijn.

Het webinar vindt plaats van 10.00 tot 11.30 uur.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

vrouw achter een laptop volgt een webinar

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties