Vakcommunity werkt aan open toegankelijke verzameling statistiekopgaven

Een vakcommunity opbouwen om samen leermaterialen te ontwikkelen en te delen met elkaar. Binnen het project SHARESTATS van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs wordt daar vanaf dag 1 op ingezet. Het doel is om binnen deze vakcommunity met 4 betrokken universiteiten (UvA, VU, UU en EUR) samen te werken aan een open toegankelijke databank met statistiekopgaven.

Projectleider Marleen de Moor van de Vrije Universiteit vertelt: ‘Ik voel een persoonlijke missie om bij te dragen aan open onderwijs, en in het bijzonder het open delen van onderwijsmaterialen. Het is mij opgevallen dat we als docenten eigenlijk heel weinig delen onderling. Terwijl we vaak hetzelfde werk doen, binnen de eigen vakgroep, maar ook op andere universiteiten. En iedereen maakt zijn eigen leermaterialen. Ik vind het heel belangrijk om meer in te zetten op het delen van onze materialen, want dat komt uiteindelijk de student ten goede.’

Noodzaak tot samenwerking
De noodzaak tot samenwerking en tot uitwisseling van leermateriaal vraagt om een cultuurverandering in het hoger onderwijs, namelijk een beweging van het lokaal werken naar het samenwerken binnen een vakcommunity. Marleen: ‘De vakcommunity kan een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de kwaliteit van het leermateriaal. Dit doen we door feedback te vragen aan de vakcommunity op het kwaliteitsmodel zelf, de taxonomie om opgaven op inhoud te categoriseren, én het leermateriaal zelf. Het categoriseren is nodig om het materiaal vindbaar te maken en selecties van opgaven te kunnen maken. Hierdoor wordt de ontsluiting en uitwisseling van leermateriaal makkelijker.’

Vakcommunity statistiek
Vanuit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs ontvangt de vakcommunity subsidie om een collectie van open leermaterialen op te bouwen die helemaal ingericht is op hergebruik. De 4 partners van het projectteam (UvA Psychologie en Pedagogische en Onderwijswetenschappen, VU Sociale Wetenschappen en Gedrags- en Bewegingswetenschappen, UU Sociale Wetenschappen en EUR Psychologie/Pedagogiek) vormen de kern van de vakcommunity.

Marleen: ‘De vakcommunity ontwikkelt enerzijds nieuwe leermaterialen, die we willen ontsluiten via een eigen website met zoekportaal en via edusources, het platform voor digitale leermaterialen van SURF”. Anderzijds bouwen we aan een betrokken community van vakdocenten. Vakdocenten die op de hoogte zijn van de stappen in het project, die hun wensen doorgeven en meedenken en die feedback geven op tussenresultaten. Met als resultaat een uitgebreide, open toegankelijke verzameling leermaterialen over statistiek waar iedereen nog jaren van kan profiteren.’

Meer weten over dit project

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen