Alternatieve toetsvormen voor meer inclusiviteit

Sinds de coronacrisis (voorjaar 2020) hebben we ervaren dat de onderwijsinstellingen hun flexibiliteit en slagkracht enorm hebben vergroot, wat betreft kennis en ervaring met het aanbieden van alternatieve toetsvormen. In zekere zin, een geluk bij een ongeluk. Maar hoe kun je dit ‘incident’ benutten als duurzame verandering?

Aangenomen motie rondom alternatieve toetsvormen

Het Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren richt zich op flexibele en toegankelijke toetsing en examinering in het mbo en ho. De netwerkleden maken zich sterk voor meer mogelijkheden bij onderwijsinstellingen rondom het aanbieden van alternatieve toetsvormen voor studenten met een ondersteuningsvraag. Zij voelen zich gesteund en geïnspireerd door de motie van het lid Westerveld en hebben zich gebogen over de vragen:

  • Hoe kunnen onderwijsinstellingen hun beleid en toetsorganisatie inclusiever inrichten?
  • Hoe hebben zij dat zelf eigenlijk gedaan?

Verbeteren of vernieuwen van het bestaande toetsprogramma

Met het artikel Toegankelijk Toetsen en Examineren | Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken zet het netwerk haar overwegingen voor het kiezen voor verbeteren of vernieuwen van het toetsprogramma uiteen. Nu het belang en de urgentie van toegankelijke toetsing en examinering duidelijk zijn, heeft het Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren een aantal tips en succesfactoren op een rij gezet voor het ontwikkelen van een goed toegankelijk toetsprogramma. Twee praktijkvoorbeelden completeren het geheel.

Sluit ook aan bij het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren mbo en ho

Toegankelijk toetsen en examineren is heel hard nodig: ruimer denken, kan, mag en moet! We hopen dan ook dat onder andere de motie Westerveld je tot steun in de rug is en dat dit artikel je heeft geïnspireerd, gecommitteerd en geactiveerd tot het aanzwengelen van een goed gesprek in je organisatie omtrent inclusiviteit en toegankelijk toetsen. E-mail ons je good practices, werkwijze, vragen en/of ideeën. We bespreken ze graag in ons Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren. Vind je het leuk om aan te sluiten, dan ben je uiteraard van harte welkom.

studenten in een collegezaal

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties