De kunst van het innoveren bij het Comeniusfestival

Door Franka van de Wijdeven en Sjieuwke Dankert

Op donderdag 27 juni was de 5e editie van het ComeniusFestival. Het thema van deze editie: ‘De kunst van het innoveren in het onderwijs’. De Vraagbaak Online Onderwijs was er weer bij en we bezochten enkele van de ruim 30 kennissessies. Lees het verslag met enkele highlights van deze dag.

De kunst van meerstemmigheid
De zomerse Comeniusfestivaldag begon met dans en muziek, waarna Nirav Christophe van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) de dag mocht starten met zijn keynote ‘Don’t forget you’re many!’ Studenten worden steeds meer opgeleid voor een hybride beroepspraktijk, waarmee ze later verschillende rollen en beroepen kunnen vervullen, Christophe spreekt hierbij over een ‘slash-generatie’. Maar wat betekent deze verandering naar een steeds meer hybride wordende beroepspraktijk voor het onderwijs dat we ontwikkelen? Christophe ging in op het concept ‘meerstemmigheid’ en hoe dit ingezet kan worden voor de innovatie van het onderwijs. De mens heeft verschillende stemmen in zich. De kunst is om deze stemmen in jezelf te herkennen, toe te laten en er tussen te schakelen. Volgens Christophe zit creativiteit juist in de combinatie van stemmen, in plannen én improvisatie tegelijk.

Impact maken door samenwerking
In de workshop ‘De kunst van onderwijsinnovatie met impact’ door Marian Kat-de Jong (Npuls) en Sabine Uijl (ComeniusNetwerk) werd op speelse wijze ingegaan op de kunst van het samenwerken. Door het bouwen van eendjes met 6 legoblokjes werd eerst de diversiteit in aanpak in de groep goed zichtbaar. Zo doet iedereen het net weer anders ook al heb je dezelfde ingrediënten en opdracht. Vervolgens werd in tweetallen gewerkt met kaarten en tekenspullen waarbij de ene persoon vertelde wat er op de kaart te zien was en de andere persoon vertaalde dit naar een tekening. Naast het ervaren leidde dit tot interessante gesprekken over hoe je dit kunt vertalen naar je werkzaamheden. Zo is het belangrijk om de tijd te nemen om collega’s in je plannen mee te nemen, te zorgen voor gedeelde taal en je te realiseren dat communicatie hierbij cruciaal is. Probeer aan te sluiten bij bestaande bewegingen, maar durf ook de vreemde eend in de bijt te zijn.

Comeniusfestival geschreven in graffiti, met spuitbussen op voorgrond
graffiti spuiten op het festivalplein

Online vaardig(er) met Pe(e)rfect Vaardig
Ellen Rusman van de Open Universiteit nam de deelnemers in de workshop ‘Online vaardig(er) met Pe(e)rfect Vaardig: ook iets voor jouw onderwijs?’ mee in deze methode. De P(e)erfect Vaardig methode is een online methode voor het zelfstandig oefenen van praktijkgerichte vaardigheden, het geven en ontvangen van peerfeedback via video-verrijkte rubrieken en het doelgericht reflecteren op eigen functioneren. Deze evidence-informed methode, ontwikkeld door de Open Universiteit samen met de Universiteit Maastricht, biedt stapsgewijze ondersteuning zodat studenten hun vaardigheden herhaaldelijk kunnen oefenen, waar en wanneer ze willen. Zowel studenten als docenten werken graag met de methode, ook vanwege deze flexibiliteit. Aan het eind van de dag won het team achter deze methode de derde prijs van de Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho 2024!
Lees meer over de Pe(e)rfect Vaardig methode ​​​​​​

Kerncompetenties van online/blended docent als voorwaarde voor succesvol afstuderen in een online community 
Judith ten Hagen vertelde in haar workshop dat de Hogeschool van Amsterdam met de online leer- en ontmoetingsruimte, het afstudeercafé, een werkwijze heeft ontwikkeld voor studenten pedagogiek in de afstudeerfase. Deze leer- en ontmoetingsruimte biedt wekelijkse online meetings in kleine groepen, wat een waardevolle structuur en ondersteuning biedt aan studenten. Een toegewijde docent fungeert als online coach en begeleider. Dit is cruciaal voor het succes van de studenten. 
Lees meer over het Online afstudeercafé. 

Optimaliseren van leren met PACE: Samenwerking, flexibiliteit en programmatisch toetsen
Niki Stolwijk van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen vertelde in haar workshop over hoe het onderwijsconcept PACE studenten helpt zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg. Dankzij PACE groeien studenten uit tot veerkrachtige en effectieve zorgprofessionals. Het project 'PACE (Physiotherapy Advanced Collaborative Education)' werd genomineerd voor de Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho 2024 en won de eerste prijs!
Lees meer over PACE. 

Uitreiking Nederlandse Onderwijspremie
De Nederlandse Onderwijspremie van het NRO is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, reikte de derde, tweede en eerste prijzen uit aan de negen genomineerde teams.
Lees hier welke teams gewonnen hebben.

Blik vanuit de zaal naar het podium waar de Nederlandse Onderwijspremie uitgereikt gaat worden
Uitreiking Nederlandse Onderwijspremie

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties