De toekomst van leren en ontwikkelen - trends in onderwijs

“Let’s embrace flexible learning as much as we have flexible working”, stelt Matt Jenner, Director of Learning van FutureLearn. We hebben massaal de voordelen gezien van flexibel werken. De ene dag thuiswerken omdat dat privé beter uitkomt, en de andere dag bewust naar kantoor om je collega’s te ontmoeten. Waarom zouden we die flexibiliteit niet ook doorvoeren in het onderwijs?, vraagt Jenner zich af. FutureLearn is een van de grootste Engelstalige online platforms voor onderwijs en opleiding. Eerder dit jaar bracht het platform een trendrapport uit op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. In dit artikel nemen we je mee in de belangrijkste trends.

Meer flexibiliteit gewenst

Al jaren zoeken mensen volgens Jenner naar flexibelere alternatieven voor een (fulltime) opleiding. De mogelijkheid om een opleiding in hun leven in te passen, in plaats van andersom. Denk bijvoorbeeld aan mensen die naast hun baan studeren, mantelzorgtaken hebben of jonge kinderen. Flexibel onderwijs is ook steeds beter mogelijk door technologische ontwikkelingen; leren kan 24/7 en plaatsonafhankelijk. Dat zien we ook in ons land terug in het online en blended onderwijs, MOOC’s en de blijvende populariteit van instellingen als de Open Universiteit. Meer flexibiliteit komt dan ook duidelijk terug in de trends in onderwijs die FutureLearn onderscheidt.

Trends in onderwijs en ontwikkeling

FutureLearn is een van de grootste online platforms voor leren en ontwikkelen. Het Engelstalige platform is mede opgezet door de Britse Open Universiteit. Inmiddels bieden universiteiten van over de hele wereld er onderwijs op aan, waaronder ook de Universiteit Leiden en Universiteit Groningen. Het hele trendrapport vind je hier.

FutureLearn ziet de komende tijd acht trends op het gebied van onderwijs en opleiding:
 

  • Woman trust education
  • Brits falling behind
  • Generation Z leads the charge
  • Inclusivity is on the up
  • Young people mobilising on social media
  • Online is the new normal
  • Professionals want a career boost
  • No more jobs for life
  • Wider range for qualifications accepted
  • Self-development sweeps the board

In dit artikel zoomen we met name in op het effect van de coronapandemie op (online) onderwijs (1), de behoeften van jongere generaties in het onderwijs (2) en de rol van technologie bij flexibilisering en innovatie van onderwijs en opleiding (3).

1. De impact van de pandemie op het onderwijs

Corona gaf flexibeler onderwijs een zetje

De coronapandemie gaf afstandsonderwijs en online onderwijs de afgelopen anderhalf jaar een enorme (noodgedwongen) boost. We zijn de voordelen gaan inzien van flexibel en online onderwijs, zo blijkt uit het trendrapport. Ook in ons land is veel gediscussieerd over wat we willen vasthouden uit het noodgedwongen online onderwijs. Daar komt bij dat jongere generaties anders tegen onderwijs en ontwikkeling aankijken dan oudere generaties. De Generation Z en de Millennials* hebben niet meer hun leven lang dezelfde baan bij hetzelfde bedrijf. De voortdurend veranderende arbeidsmarkt en digitalisering zorgen ervoor dat jongere generaties andere opleidingsbehoeften hebben.

De voordelen van online onderwijs zijn duidelijk

De coronapandemie heeft niet alleen impact gehad op de vorm en locatie van het onderwijs, maar ook onze kijk op onderwijs is veranderd. Dankzij de pandemie heeft nu bijna 40% van de jongere generaties meer interesse in online cursussen en opleidingen, zo stelt het rapport. En de voordelen van online onderwijs worden nu door meer mensen gezien, zoals de mogelijkheid om (grotendeels) te kunnen studeren in je eigen tempo.

“Online learning is a gift to the world… It allows any person of any ethnic background in any country, in any village, in any city, in any state, anywhere, to come together and learn, and it allows the  classroom to meet each other… and discuss their cultural differences.”
Ranata Hughes (Florida A&M University) in het trendrapport

 

Online onderwijs is toegankelijker en inclusiever

Toegankelijkheid wordt in het rapport gezien als een groot voordeel van online en digitaal onderwijs. Daarbij gaat het om financiële toegankelijkheid, het wegvallen van fysieke beperkingen, maar ook de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld introvertere studenten. En voor studenten met mentale aandoeningen is online onderwijs toegankelijker omdat er minder hinderlijke prikkels zijn, die er in een fysieke omgeving wel zijn. Online onderwijs met synchrone en asynchrone leeractiviteiten is bovendien aantrekkelijker voor studenten die naast hun baan studeren, of naast hun studie nog veel andere taken hebben. Ook op die manier draagt deze vorm van onderwijs bij aan toegankelijkheid en inclusiviteit.

2. Online is het nieuwe normaal
 

Onderwijs als oplossing voor wereldproblematiek

Jongere generaties als de Generation Z en de Millennials denken dat onderwijs de wereld kan veranderen. Volgens het rapport van FutureLearn geloven deze generaties dat onderwijs zal bijdragen aan het oplossen van grote problemen waar we wereldwijd voor staan, zoals het klimaat, duurzaamheid en mensenrechten. De jongere generaties zijn ook meer geïnteresseerd in de opkomst van verschillende vormen van onderwijstechnologie.

De rol van sociale media bij persoonlijke ontwikkeling

De Generatie Z en Millennials zijn bovendien geïnteresseerd in onderwijs en leren via sociale media zoals Instagram en Youtube. Dat heeft te maken met de rol die sociale media vervult in hun leven. Sociale media zijn hét platform geworden waarop je jezelf educate over onderwerpen als de klimaatcrisis, de Black Live Matters-beweging, LGBTQIA+-rechten, en de Nederlandse woningcrisis. Zo gezien kan ook ander onderwijs (deels) op sociale media plaatsvinden. Daarnaast gaan de jongere generaties volgens dit rapport de komende tijd veel meer gebruikmaken van online cursussen voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling dan oudere generaties.

3. De rol van technologie in toekomstig onderwijs

Volgens het rapport denkt de helft van de respondenten dat het onderwijs in de toekomst volledig digitaal is. En dat onderwijs en opleiding in de toekomst wereldwijd gemakkelijker toegankelijk zal zijn. Veel mensen denken daarnaast dat we de komende jaren Virtual Reality (VR) van alle technologische innovaties het meeste terug gaan zien in het onderwijs.

Veel mensen zouden ook Augmented Reality (AR) terug willen zien in het onderwijs, zo stelt FutureLearn. Maar bijvoorbeeld ook gepersonaliseerde chatbots en onderwijsfuncties op sociale media. De experts die aan het trendrapport meewerkten, zien eveneens een grote rol weggelegd voor AR en VR in het toekomstige onderwijs. En zij zien het enorme potentieel van EdTech de komende jaren. Hier lees je meer over toepassingen van EdTech en wat deze het onderwijs in de toekomst kunnen bieden.

Tot slot

Voor dit rapport heeft FutureLearn mensen uit Australië, het Verenigd Koningrijk en de Verenigde Staten bevraagd. Wellicht is niet alles van toepassing op onze Nederlandse context. Maar ook bij ons heeft de coronapandemie invloed gehad op onze kijk op (online) onderwijs en opleiding. Afstandsonderwijs bestaat in Nederland bestaat al sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw. De behoefte aan (hoger) onderwijs dat je in je eigen tijd en tempo kunt volgen blijft bestaan. En wordt mogelijk alleen maar groter door een veranderende arbeidsmarkt en grotere behoefte aan leven lang leren en ontwikkelen. Dankzij technologie kunnen we inspelen op persoonlijke behoeften en toekomstig onderwijs naar een hoger niveau brengen.
 

* Generation Z: diegenen die tussen 1990 en 2010 zijn geboren. De generatie van Millennials zit daarvóór en behelst de mensen geboren tussen 1981 en 1996.

Foto door Giu Vicente via Unsplash

Auteur

| Onderwijskundig schrijver | community coach @ HvA | Taal, onderwijs…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen