Draagvlak en borging digitale toegankelijkheid: hoe dan?

Door het creëren van draagvlak, het ontwikkelen van een gedetailleerd implementatieplan en het regelmatig evalueren van de voortgang rondom digitale toegankelijkheid, kun je als onderwijsinstelling een inclusieve leeromgeving vormgeven. In dit artikel belichten we hiervoor strategieën met concrete voorbeelden, zelfs bij veranderingen in leiderschap.

Strategie voor het creëren van draagvlak voor digitale toegankelijkheid

De steun en betrokkenheid van het management en leidinggevenden zijn cruciaal. Zij kunnen de noodzaak van digitale toegankelijkheid benadrukken en middelen vrijmaken voor de implementatie ervan.

Het startpunt voor het creëren van draagvlak is het verhogen van de bewustwording over het belang van digitale toegankelijkheid.  

 1. Organiseer regelmatige sessies met het bestuur en de directie om het belang van digitale toegankelijkheid te benadrukken. Gebruik concrete voorbeelden en persoonlijke verhalen van studenten die belemmeringen ervaren om de impact op studenten en het leerproces te illustreren.
 2. Werk samen met het bestuur om digitale toegankelijkheid als een vast onderdeel van het instellingsbeleid te maken; vastgelegd in beleid en strategische documenten. Dit zorgt voor een formele basis voor implementatie en borging.
 3. Identificeer ambassadeurs binnen je organisatie voor digitale toegankelijkheid die zowel bottom-up als top-down kunnen werken om het thema onder de aandacht te brengen bij het bestuur en de directie.
 4. Verbind de bredere strategische doelen van de onderwijsinstelling, zoals inclusief onderwijs, studententevredenheid en innovatie aan het thema digitale toegankelijkheid.
 5. Benadruk de voordelen van digitale toegankelijkheid, niet alleen voor studenten met een beperking maar voor alle gebruikers, inclusief de positieve invloed op de kwaliteit van onderwijs en de reputatie van de instelling.
 6. Maak successen zichtbaar en deel deze binnen en buiten de organisatie om het belang en de impact van digitale toegankelijkheid te onderstrepen.
 7. Verwijs naar de wettelijke verplichtingen, zoals het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de European Accessibility Act. Deze onderstrepen het belang van digitale toegankelijkheid.

Strategie voor implementatie digitale toegankelijkheid

De implementatie van digitale toegankelijkheid is een complex proces dat vraagt om een breed gedragen commitment, strategische planning en continue evaluatie.

 1. Ontwikkel een stappenplan. Een plan met korte termijn- en lange termijndoelen is essentieel voor een succesvolle implementatie. Dit plan moet realistisch zijn en rekening houden met de beschikbare middelen.
 2. Ondersteun je professionals. Bied training en ondersteuning aan onderwijsprofessionals voor beheersing van de benodigde vaardigheden voor het creëren van toegankelijk materiaal en gebruik van toegankelijke technologieën.
 3. Bied technische ondersteuning. De implementatie van digitale toegankelijkheid vereist ook technische aanpassingen. Bij de aanschaf van software en het aanpassen van bestaande systemen is technische ondersteuning onmisbaar.
 4. Benut expertise. Het inzetten van interne of externe experts kan helpen bij het overwinnen van technische en pedagogische uitdagingen. Het delen van best practices binnen en tussen onderwijsinstellingen is hierbij waardevol.
 5. Monitor en evalueer. Het proces moet regelmatig worden geëvalueerd om de voortgang te monitoren en bij te sturen waar nodig. Feedback van ervaringsdeskundige studenten en onderwijsprofessionals is hierbij van onschatbare waarde.

Aanpakken van uitdagingen bij bestuurswisselingen

 1. Zorg voor gedetailleerde documentatie van beleid, plannen en succesverhalen over digitale toegankelijkheid. Dit vergemakkelijkt de overdracht van kennis aan nieuwe bestuursleden of directeuren.
 2. Werk aan het integreren van digitale toegankelijkheid in de organisatiecultuur. Zo wordt het belang ervan losgekoppeld van individuele bestuursleden.
 3. Pleit voor structurele integratie van de verantwoordelijkheid voor digitale toegankelijkheid binnen de organisatie. Hierdoor wordt deze verantwoordelijkheid niet afhankelijk van individuele personen.
 4. Ontwikkel een standaardprocedure voor het inwerken van nieuwe bestuursleden of directeuren op het gebied van digitale toegankelijkheid. Zorg ook voor een briefing over lopende initiatieven en plannen.

Meer informatie

Een student op het scherm van een laptop communiceert met docent die aan een houten bureau zit. Het bureau ligt vol met diverse documenten.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties