Een podcast als toets – meerdere vliegen in 1 klap!

Wat gebeurt er als je een kennisquiz vervangt door een podcast als toets? Spoiler alert: dat levert je veel op. Niet alleen een datapunt voor de student, maar ook evaluatie, toetsing, toetsend leren, buitenlucht, verbetermogelijkheden, en (een beetje) edutainment.

Van een eindtentamen naar elke week een quiz

Binnen het Erasmus MC kunnen studenten de interdisciplinaire, adaptieve minor ToXiC volgen. Dit is een minor over de hele reis van geneesmiddelen: van ontdekking tot (pre)klinisch onderzoek, tot bijwerkingen, farmacovigilantie en toxicologie. In deze minor werken wij gefaseerd toe naar programmatisch toetsen, waarbij studenten datapunten van hun leerproces verzamelen. In plaats van één tentamen aan het einde van de minor hebben we dit jaar een ‘eindeweek-quiz’ geïntroduceerd. Die quiz vindt elke week plaats en  elke einde week-quiz is een datapunt. Soms maken studenten deze thuis, soms op locatie. Soms alleen, en soms ook samen.

De toets die ook in de buitenlucht kan

Voor mijn Comeniusproject heb ik podcasts over farmacologie ontwikkeld, waaronder een over geneesmiddelontwikkeling. Deze podcast, gehost door Magali Heijkoop, behandelt precies de leerdoelen van de eerste 6 weken van onze minor in vogelvlucht. Wij dachten: Waarom niet? Dus de einde week-quiz van week 6 luidde als volgt: “Luister de podcast over geneesmiddelontwikkeling. Het liefst níet terwijl je achter je computer zit, maar terwijl je buiten wandelt. Beantwoord daarna de vragen op Canvas (het leermanagementsysteem).”

Vragen 1 t/m 4 van de einde week-quiz waren inhoudelijke vragen. Vragen die je moest kunnen beantwoorden als je de eerste 6 weken de stof goed tot je had genomen én aandachtig naar de podcast had geluisterd. En ook vragen waarvoor je de stof van de verschillende weken aan elkaar moest kunnen koppelen. Bijvoorbeeld de vraag: “Waarom staat in bijna elke bijsluiter van bijna élk geneesmiddel ‘hoofdpijn’ bij veel voorkomende bijwerkingen?”.

Vragen 5 t/m 7 van de quiz waren reflectievragen. Wij vroegen de studenten of:

  • er tegenstrijdigheden waren. Dingen die ze in de podcast hadden gehoord die anders waren dan wat ze tijdens de minor hadden geleerd;
  • er dingen waren die ze dankzij het beluisteren van de podcast beter begrepen, of dat ze dingen hadden gehoord in de podcast die nieuw voor ze waren;
  • ze feedback wilden geven op de podcast.

De podcast leverde meer op dan alleen antwoorden

De antwoorden op vragen 1 t/m 4 gaven ons heel mooie inzichten. Zoals hoe de lesstof tot nu toe was gevallen bij de studenten, hoe goed ze deze konden toepassen en verwoorden, en verschillen in diepgang en nuance tussen verschillende studenten met diverse achtergronden. Maar we kwamen er ook achter dat wij – dan wel in de podcast, dan wel in de minor zelf –  tóch ergens in gebreke zijn gebleven bij het nuanceren van onze lesstof. Zo gaf ruim de helft van de studenten ons terug dat in fase 1 onderzoek altijd “de hoogst mogelijke doseringen worden getest”. Terwijl…dát nou ook weer niet waar is. Kortom, dit assessment leverde ons als docenten ook zelfinzicht op.

Maar de antwoorden op vragen 5 t/m 7 waren zowel voor de studenten als voor docenten het meest waardevol. De studenten hebben door deze vragen teruggekeken en gereflecteerd op de eerste 6 weken van hun minor, wat allereerst retrieval practice betekent. En ten tweede een mooie verbinding vormde tussen al deze 6 weken vol lesstof. Ook werden er nog nieuwe dingen geleerd, óf dingen beter begrepen (toetsend leren). Voor ons als docenten was het een evaluatie op een presenteerblaadje.

Ook docenten leerden van de podcast

Een aantal onderwerpen die de studenten dankzij de podcast beter begrepen, gaan wij volgend jaar dus wat beter uitleggen. En ook de begrippen die nieuw waren voor de studenten kunnen wij volgend jaar wat meer aandacht gaan geven! Een enkele student viel door de mand en had tijdens de les niet goed opgelet (en gelukkig in de podcast alsnog de benodigde kennis enigszins ingehaald), maar veruit de meesten hebben er een prachtige opdracht van gemaakt. Met schriftelijke feedback gaven wij de studenten terug wanneer hun antwoorden niet helemaal klopten, bedankten we hen voor de waardevolle feedback, of complimenteerden we ze met een mooie reflectie.

Hoe nu verder?

Veruit de meeste studenten waren erg enthousiast over de podcast. Allereerst doordat ze de podcast technisch en inhoudelijk goed in elkaar vonden zitten, maar ook omdat het een leuke afwisselende toetsvorm is. Een verbetering voor volgend jaar? De studenten hun antwoorden laten inspreken, zodat docenten tijdens een wandeling in de buitenlucht de antwoorden kunnen ‘nakijken’! De podcast als toets is een aanrader voor wie zoekt naar een vernieuwende toetsvorm die leidt tot retrieval practice, toetsend leren, feedback, een nuttige evaluatie, een datapunt en mogelijk zelfs meer wandelingen in de buitenlucht oplevert!

Meer info of naar de podcast luisteren?

Omslagfoto door Ula Kuźma via Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 4 reacties

Reactie van R.C. Zondervan

De link "De lekenpodcast als inspirerende werkvorm" werkt bij mij niet.

Gerelateerde artikelen