Het nieuwe normaal van het hoger onderwijs | Educause rapport studenten en technologie

De transformatie van ons hoger onderwijs is sinds het begin van de coronapandemie in 2020 in een stroomversnelling geraakt. Digitalisering die eerder niet voor mogelijk werd gehouden, werd tijdens de pandemie in sneltreinvaart geregeld. ‘Het nieuwe normaal’ is inmiddels al een tijdje gemeengoed. Een mix van online en on-campus onderwijs is op veel plekken behouden, hoewel de collegezalen soms akelig leeg bleven. Studenten zijn anders naar het hoger onderwijs en technologie gaan kijken. In Nederland maar ook daarbuiten, zo blijkt uit dit rapport.

Educause deed vorig jaar onderzoek naar studenten en technologie in ‘het nieuwe normaal’ van het hoger onderwijs anno nu. Educause is een non-profit organisatie met als missie het hoger onderwijs bevorderen met behulp van technologie, een soort Versnellingsplan van de Angelsaksische landen.  Met een enquête onder ruim 800 studenten heeft Educause de behoeften en wensen van studenten in de VS kaart gebracht. De bevindingen uit de enquête zijn onderverdeeld in vier belangrijke thema’s: technologische uitdagingen en oplossingen, voorkeuren voor online/offline onderwijs (modaliteit), toegang tot onderwijstechnologie en studentsucces. De uitkomsten en thema’s van dit weliswaar Amerikaanse onderzoek zijn herkenbaar en lijken sterk op trends die we in de Nederlandse context ook zien.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport

 • Onderwijstechnologie beïnvloedt het welzijn van studenten. De meeste respondenten hebben het afgelopen academisch jaar technologische problemen ondervonden. Ongeveer de helft van hen meldde dat dergelijke problemen hen stress bezorgden. Een slechte internetverbinding en niet goed functionerende devices stonden daarbij bovenaan. Een opvallende uitkomst hierbij is ook dat studenten technologische issues vooral zelf oplossen, met hulp van vrienden of familie.
   
 • Fysieke campusruimten blijven een belangrijke rol spelen bij de toegang van studenten tot onderwijs. Hoewel de respondenten technologische problemen meestal zelf oplossen, maken ze nog altijd gebruik van bijvoorbeeld computerlokalen en WiFi op de onderwijslocaties.
   
 • De verhouding tussen online en face-to-face onderwijs is veranderd. De voorkeuren van studenten zijn veranderd ten opzichte van vóór de coronapandemie: drie keer meer studenten geven nu de voorkeur aan online opties. Zelfs respondenten die nog altijd het liefst volledig face-to-face onderwijs genieten, willen toegang tot een verscheidenheid aan online middelen en materialen. Alle gevraagde studenten zijn op zoek naar flexibiliteit, sociale interactie en academische betrokkenheid.
   
 • Toegang tot de juiste apparatuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Over het algemeen hebben studenten toegang tot apparaten die voldoen aan hun onderwijsbehoeften. Maar niet alle studenten hebben het voorrecht om hun favoriete apparaten te gebruiken voor het onderwijs dat ze volgen. Studenten met een beperking en studenten met huisvestingsproblemen bijvoorbeeld hebben minder kans om de apparaten van hun voorkeur te gebruiken.
   
 • Ondersteunende technologieën kunnen alle studenten helpen, ook degenen zonder beperking. Meer dan een derde van de respondenten geeft aan bijvoorbeeld ondertiteling bij video's nodig te hebben, of tekst-naar-spraaksoftware.
   
 • Studenten zijn héle mensen met complexe leerbehoeften en doelstellingen. De meeste respondenten definiëren in het rapport het behalen van een diploma als ‘een succesvolle hogeronderwijservaring’. Maar ze hopen ook een baan te vinden, persoonlijke groei te realiseren, later verzekerd te zijn van een goed salaris et cetera.
een laptop met daarop zichtbaar een teams-meeting met 25 studenten

Voorkeuren voor online en on campus onderwijs verschuiven

Opvallend (of misschien juist niet) aan de uitkomsten is dat de voorkeuren van studenten anders zijn dan voor de pandemie. De voorkeur voor volledig of grotendeels online onderwijs is in percentages drie keer zo groot als voor de coronapandemie. Uit de open antwoorden van de enquête blijkt dat studenten verschillende redenen hebben om vaker de voorkeur te geven aan volledig of grotendeels online onderwijs. Zo zijn er studenten die met een beperking kampen of mantelzorger zijn, maar ook studenten die naast hun studie moeten werken en voor wie het reizen veel extra tijd kost en stress oplevert.

Alle studenten hebben behoefte aan regelmatig face-tot-face contact

Dat neemt niet weg dat de bevraagde studenten allemaal de meerwaarde inzien van geregeld face-to-face contact met medestudenten. Ook degenen die volledig online onderwijs prefereren, willen regelmatig afspreken en samen met anderen studeren. Die uitkomsten bevestigen wat we ook hier in Nederland al langer zien. De tijd die studenten met face-to-face onderwijsactiviteiten doorbrengen is waardevol en belangrijk voor het leerproces en de sociale binding. Maar niet alle studenten willen elke dag fysiek onderwijs op locatie. Online onderwijs heeft immers ook voordelen: niet hoeven reizen en dus meer tijd overhouden voor sport en bijbaan, en meer zelf je week kunnen plannen.

Online toegang tot onderwijsmaterialen voor iedereen

Vrijwel alle gevraagde studenten vinden het (heel) belangrijk dat zij online toegang hebben tot onderwijsmaterialen. Denk daarbij aan huiswerkopdrachten, sheets, kennisclips, projectboeken, syllabi, opgenomen colleges en studiewijzers. Opvallend genoeg vinden ook de studenten met een voorkeur volledig face-to-face onderwijs online toegang tot materialen (heel) belangrijk. Ook dat bevestigt wat we hier al langer ervaren. Studenten vinden het ontzettend fijn om colleges en kennisclips terug te kijken, en opdrachten nog eens terug te lezen. Zeker in aanloop naar tentamens en presentaties.­­­­­­­­­

Misschien vind je dit ook interessant:

Foto door Federico Beccari via Unsplash

Auteur

| Onderwijskundig schrijver | community coach @ HvA | Taal, onderwijs…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen