Terugblik Netwerkdag SIG Open Education

Op vrijdag 24 januari vond de Netwerkdag van de SIG Open Education plaats met als thema Adoptie van Open Leermaterialen. Specifiek aandacht was er voor het hergebruik van leermaterialen die ontwikkeld zijn vanuit de stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling vanuit het Ministerie van OCW loopt nu een aantal jaren. Dit heeft diverse kwalitatieve open leermaterialen opgeleverd die door alle Nederlandse hoger onderwijsinstellingen gebruikt kunnen worden. De vraag stond centraal hoe docenten op dit moment gebruik maken van deze materialen en hoe we hen (nog beter) kunnen ondersteunen om zo adoptie te bevorderen. 

Op waarde schatten van open leermaterialen

Marjon Baas (Hogeschool Saxion) presenteerde de resultaten van een onderzoek waarin ze heeft gekeken naar hoe docenten leermaterialen op waarde schatten voor het eigen onderwijs. Docenten binnen hetzelfde vakgebied kregen de vraag om een selectie van vier open leermaterialen te beoordelen. Vragen die hierbij centraal stonden waren gericht op zowel het eigen gebruik als de waarde van de materialen voor collega’s. De resultaten laten zien dat in de discussies elementen naar voren kwamen gerelateerd aan content, ontwerp, gebruikersvriendelijkheid, interactie en leesbaarheid. Door de materialen te bespreken met collega’s werd de bewustwording groter, kregen docenten een positiever beeld van open leermaterialen en kregen ze meer inzicht in de praktische zaken rond het gebruik van open leermaterialen in het onderwijs. Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om aandacht te besteden aan het bespreken en beoordelen van open leermaterialen in het docententeam tijdens curriculumherzieningen. De presentatie van Marjon kun je hier bekijken. 

Gebruik van open leermaterialen

Tijdens de netwerkdag was Tjibbe van der Veen (NHL Stenden) aanwezig om zijn ervaringen te delen rond het hergebruik van de Open Online Cursus Business Analytics, ontwikkeld door Saxion. Tjibbe is een tevreden gebruiker, want zoals hij zegt: ‘dat is het mooie van die open leermaterialen, je kunt er alle kanten mee uit. Je bent er erg flexibel mee’. Andere docenten konden helaas niet fysiek aanwezig zijn, maar vertelden hun verhaal via een video. Maik Beuken (Hogeschool Zuyd) gebruikt de zelfde cursus als Tjibbe in zijn onderwijs en vind het vooral waardevol dat het mogelijk maakt voor hem om een andere rol als docent aan te nemen. Zie hier de video van Maik. Jeanine Deams, Monica Wijers en Derk Pik deelden ook kort hun perspectief op het hergebruik van materialen vanuit het Wiskunde domein. Henk van der Kolk (Universiteit Twente) vertelde juist kort een verhaal over de praktische zaken waar hij tegenaan liep om het hergebruik van open leermaterialen binnen de eigen afdeling te stimuleren in deze video. Michel Janssen van SURF liet de opzet zien van de workshop ‘hergebruik van open leermaterialen’. Binnenkort vindt een pilot plaats waarna de materialen open beschikbaar worden gesteld en tevens train-the-trainer programma’s worden aangeboden waarbij SURF de instelling leert te werken met deze materialen. 

Tjibbe van der Veen vertelt over zijn ervaringen
Tjibbe van der Veen vertelt over zijn ervaringen

Mogelijkheden Open Leermaterialen
Tijdens deze middag kwam het enthousiasme duidelijk naar voren, maar ook dat tijd en ondersteuning bij het vinden van leermaterialen cruciaal zijn. In de korte discussies die volgen bleek dan ook dat het belangrijk is om het als een geleidelijk proces te zien, waarbij de randvoorwaarden aanwezig moeten zijn zodat het hergebruik van open leermaterialen straks net zo gewoon wordt als het gebruiken van een video van YouTube. Als SIG nemen we de input vanuit deze discussies ook mee in onze toekomstige activiteiten, dus alle aanwezigen nogmaals bedankt voor jullie bijdrage!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen