Digitale toegankelijkheid: 15 tips voor verankering in jouw onderwijsinstelling

Aan het begin van de coronacrisis moesten onderwijsinstellingen snel overschakelen naar online onderwijs. Hoe hebben ze dat aangepakt en hoe is het belegd binnen de organisatie? Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) ging hierover in gesprek met vertegenwoordigers van elf hoger onderwijsinstellingen. Hun tips voor de verankering van digitale toegankelijkheid in het onderwijs hebben we voor je op een rijtje gezet.

‘Digitale toegankelijkheid moet een vanzelfsprekendheid worden. Awareness is daarbij heel belangrijk.’ –vertegenwoordiger ho-instelling

15 tips voor verankering van digitale toegankelijk onderwijs

 1. Beleg het thema digitale toegankelijkheid centraal bij de IT-dienst of studentenzaken. Dit  zijn uitvoeringspartijen die veel met digitale toegankelijkheid te maken hebben.
 2. Beleg het eigenaarschap op een plek in de organisatie waar meerdere mensen uit verschillende afdelingen van de organisatie samenkomen, bijvoorbeeld een centrale werkgroep. Zij kunnen gezamenlijk de mogelijkheden en vereisten onderzoeken en het multidisciplinair aanpakken.
 3. Zorg voor voldoende tijd, financiële middelen en mandaat voor degenen die met digitale toegankelijkheid bezig zijn. Vaak is meer tijd, bezetting en inspanning nodig om het breder binnen de instellingen op de kaart te zetten.
 4. Zorg ervoor dat iedereen binnen de organisatie beschikt over basiskennis van digitale toegankelijkheid. Zowel op directieniveau, onderwijsprofessionals als de ondersteunende diensten. Zodat iedereen in zijn of haar werk kan toepassen wat nodig is. Het gaat echt om een cultuurverandering.
 5. Zorg voor achtervang bij vertrek van medewerkers, zodat opgebouwde kennis niet verloren gaat.
 6. Neem praktische handvatten op in het scholingsprogramma voor nieuwe docenten.
 7. Zorg ervoor dat een handleiding met richtlijnen voor het opmaken van documenten beschikbaar is.
 8. Laat zien dat je met een paar tips al veel kunt bereiken: er is heel wat laaghangend fruit.
 9. Neem je collega’s mee in de ervaren belemmeringen van studenten voor het creëren van  draagvlak binnen de onderwijsinstelling.
 10. Zorg voor een loketfunctie waar docenten terecht kunnen als ze hun leermateriaal toegankelijk willen aanbieden (een service/dienst). Docenten willen best wel, maar hebben de tools en de tijd er vaak niet voor.
 11. Neem digitale toegankelijkheid mee bij de inkooprichtlijnen en check de deskundigheid van leveranciers: toegankelijkheid by design.
 12. Zorg voor meer duidelijkheid over de wet- en regelgeving binnen de onderwijsinstelling.
 13. Onderteken de intentieverklaring VN-verdrag dat helpt bij de omslag  naar een inclusieve leeromgeving.
 14. Alle applicaties en websites moeten in ieder geval goed op orde zijn. Denk daarbij aan de volgende zaken:
 • Zorg dat al het beeldmateriaal zoals video’s en animaties is ondertiteld.   
 • Check de toegankelijkheid van je website met de accessibility checker, bijvoorbeeld met Siteimprove. Deze toegankelijkheidstester voert automatische checks uit conform de richtlijnen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Hierdoor vind je eenvoudig toegankelijkheidsproblemen op alle conformiteitsniveaus, en kun je ze oplossen. 
 • Gebruik geen applicaties waar leessoftware op vastloopt.
 • Organiseer regelmatig overleg met alle communicatieadviseurs rondom digitale toegankelijkheid.
 • Communiceer met degenen die de site bezoeken en vraag om ervaringen en verbeterpunten.

15. Lees ook de andere artikelen die zijn gemaakt aan de hand van de interviews:

‘Niet met alle conclusies van de tool Siteimprove kunnen we binnen de instelling iets. Maar het gebruik van de tool door contentmanagers helpt erg voor de digitale toegankelijkheid van websites.’

De standaard voor digitale toegankelijkheid

De eisen voor digitale toegankelijkheid komen voort uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. Deze standaard is opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en biedt houvast bij het werken aan digitale toegankelijkheid. De standaard wordt regelmatig bijgewerkt.

Wil je meer weten over het inrichten van inclusief onderwijs? 

Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) ondersteunt en begeleidt  onderwijsprofessionals op verschillende manieren bij het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van het onderwijs. Bijvoorbeeld met  trainingen, workshops, studiedagen, de info-lijn en hands-on materialen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

meisje achter laptop

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen