Online binding van studenten

Idwer Doosje

Op deze pagina verzamelen we informatie over het thema online binding. Voor het studentsucces is het van belang dat er sociale binding ontstaat tussen (eerstejaars)studenten onderling en met hun opleidingen. Nu veel (in)formele interactiemomenten wegvallen vanwege de transitie naar online onderwijs zullen we alternatieve oplossingen moeten vinden. Hoe houden we goed contact? Met deze puzzel zijn veel instellingen bezig, want hoe kunnen we alsnog bijdragen aan sociale binding tijdens online/hybride onderwijs? Via deze pagina delen we inspiratie vanuit verschillende hoeken en nodigen we je uit om dit overzicht verder aan te vullen.

Wil je een vraag stellen aan collega's in de sector? Of heb je een punt van discussie dat je graag met anderen bespreekt? Ga dan naar het forum en post je vraag. Je kunt hier ook reageren op de vragen van anderen. Ook hier meld je je aan met je instellingsaccount om deel te kunnen nemen. Nog geen antwoord? Mail je vraag naar VraagbaakOnlineOnderwijs@surfnet.nl.

Het belang van socialisatie van eerstejaarsstudenten

Tijdens de reflection room met minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd duidelijk dat het belangrijk is om extra aandacht te besteden aan de socialisatie van eerstjaarsstudenten.

Ook Barend Last betoogt in artikel om ons te richten op die socialisatiefunctie van hoger onderwijs. Hij bespreekt concepten als de sticky campus, waarbij studenten willen blijven op de campus, zelfs als ze geen formeel onderwijs hebben.

Lector Rutger Kappe van Hogeschool Inholland beschrijft in deze blog hoe binding van studenten samenhangt met studentsucces. Hij bespreekt onder andere het onderscheid tussen sociale en academische binding en dat op formele en informele wijze. In een matrix biedt hij concrete activiteiten die je kunt ondernemen om de binding verder te stimuleren. 

Binding van eerstejaars: Hoe pakken instellingen dit aan?

Veel hogescholen en universiteiten beginnen hun academische jaar traditiegetrouw met een introductieperiode om studenten kennis te laten maken met de campus, de opleiding en elkaar. Maar hoe organiseren zij dit jaar de introductie en hoe zorgen ze voor verbinding van en met (eerstejaars)studenten?

Studentenperspectief

Hoe kijken studenten zelf eigenlijk aan tegen de opgave om te gaan studeren in 'het nieuwe normaal'? Schrijf je je in voor een opleiding in september of neem je toch een tussenjaar? Trouw schreef er dit stuk over. 

Meer weten? 

Op woensdag 24 juni organiseren we vanuit de Vraagbaak Online Onderwijs een webinar over online binding met studenten. Het webinar vindt plaats van 11.00 tot 12.00 uur via deze link: https://edu.nl/bbw3d    

Laatst bijgewerkt door Yvonne Florissen, 17 juni 2020, 11.15 uur

Author

In mijn werk faciliteer ik ontmoetingen tussen onderwijsvernieuwers. Dat…

Idwer Doosje

Comments

Dit artikel heeft 0 reacties