De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 4: Gevoel van leren bij actief leren

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel vier in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: Meten van daadwerkelijk leren versus het gevoel van leren

Joyce Dekens heeft het vierde artikel in deze reeks voor je uitgekozen. Joyce Dekens werkt als Onderwijsadviseur blended learning bij het Blended Learning Lab van de Haagse Hogeschool.

Het artikel van de maand juni: Deslauriers, L., McCarty, L. , Miller K., Callaghan, K. & Kestin, G. (2019) Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. PNAS volume 116 nr. 39. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1821936116

Wat je in dit artikel leest

In dit onderzoek worden traditionele colleges vergeleken met activerend leren binnen hetzelfde vak, waarbij gebruik is gemaakt van dezelfde lesmaterialen. Hoewel studenten bij de activerende lessen meer leerden, hadden ze het idee dat ze juist minder leerden dan van een traditionele (klassikale) les. De passieve lessen kregen ook een hogere waardering dan de actieve lessen. Dit kan het succesvol implementeren van actief leren in de weg staan. Om dat te doorbreken doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen. Een van die aanbevelingen is studenten goed begeleiden bij activerend leren, dit kan hen helpen om een beter beeld te krijgen bij hun eigen leerproces.  

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Wanneer docenten voor het eerst gaan experimenteren met activerend lesgeven zijn ze vaak bang voor negatieve reacties van hun studenten. Veel studenten willen gewoon de theorie uitgelegd krijgen, in plaats van zelf in een actieve setting op zoek te gaan naar de antwoorden. Menig docent gaat hierdoor dan maar 'gewoon' lesgeven. Dit artikel betoogt waarom het belangrijk is om toch de activerende stijl aan te houden, en stelt dat het beeld dat studenten bij hun eigen leren hebben vaak niet klopt. Ook geeft het artikel handvatten om studenten mee te nemen in het activerend leren. Deze tips kun je gebruiken om activerend leren succesvol te maken.

Hoe sluit dit aan op jouw onderwijspraktijk?

Is het geschetste in het artikel herkenbaar? Zou dit je kunnen helpen om (anderen te overtuigen) meer activerend en uitdagend onderwijs te ontwerpen?

Welkom om je gedachten hier te delen!

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!
 

Foto door Faris Mohammed via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 4: Measuring actual learning versus feeling of learning

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: Actual learning versus feeling of learning

Joyce Dekens chose the fourth article in this series. Joyce is a Blended Learning advisor at the Blended learning Lab of the The Hague University of Applied Sciences.

The article of the month of June is: Deslauriers, L., McCarty, L. , Miller K., Callaghan, K. & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. PNAS volume 116 nr. 39. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1821936116

What to expect in this article

In this research passive lectures are compared to active learning using identical course materials. Researchers found that in the active classroom students learned more but they felt they learned less. Students were also more positive about passive lectures. This of course stands in the way of successfully implementing active learning. The researchers discuss a few strategies to improve students’ response to being actively engaged in the classroom. Properly guiding students in active learning in order to get on top of their own learning process is one of the recommended strategies.

Why we think this article is a must-read

When lecturers first experiment with active learning they are often afraid of negative reactions from their students. Some students simply want to hear their lecturer explaining the theory rather than looking for the answers themselves in an active setting. This article argues why it is important to maintain the activating learning style and that students' perception of learning is often incorrect. The article also provides strategies on how to take students along in active learning.

How does this align with your teaching practice?

In your own practive, do you experience a difference between actual learning versus students' feeling of learning? Does this article convince you and your (colleagues) to design more active learning?

Welcome to share your thoughts here!

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Photo by Faris Mohammed on Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties