De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 7: Hoe face-to-face activiteiten het succes van blended learning bepalen

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel zeven in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: hoe face-to-face activiteiten het succes van blended learning bepalen

Peter Dekker beschrijft in deze editie een reviewstudie over de effectiviteit van het component face-to-face onderwijs in blended learning. Peter is onderwijskundig adviseur aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Het artikel van de maand is: Buhl-Wiggers, J., Kjærgaard, A., & Munk, K. (2022). A scoping review of experimental evidence on face-to-face components of blended learning in higher education. Studies in Higher Education, 1-23.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2022.2123911

Wat je in dit artikel leest

In deze reviewstudie van 59 studies is onderzocht wat het face-to-face (f2f) contact als component in blended learning effectief maakt. Didactisch gezien spelen face-to-face onderwijsactiviteiten een belangrijke rol in blended learning: hierin komen leeractiviteiten, studenten en docent(en) samen, en vindt de integratie plaats. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je als docent kiest voor een face-to-face activiteit. De auteurs onderscheiden in deze reviewstudie drie categorieën  doelstellingen om voor face-to-face onderwijs te kiezen, namelijk gericht op:

1) de verwerking van hogere orde leren;
2) het verhogen van de betrokkenheid;
3) het stimuleren van sociale interactie.

De auteurs beschrijven per categorie welke leeractiviteiten zijn uitgevoerd en hoe deze samenhangen met online leeractiviteiten. Bij alle studies vonden zij een positief effect in het halen van de geformuleerde leerdoelen. Dit is een indicatie dat deze drie aspecten gewicht in de schaal leggen; daarbij halen de auteurs onder andere het CoI-model (Community of Inquiry) aan. Op basis  van deze resultaten roepen de auteurs dan ook op tot het ontwerpen van rijke(re) face-to-face activiteiten in blended learning. En meer onderzoek naar deze component in blended learning is ook nodig, volgens de auteurs.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Blended learning heeft sinds coronapandemie niet overal goede pers gekregen. Veel mensen associëren blended learning nog steeds met emergency remote teaching, waarbij noodgedwongen alle onderwijs online plaatsvond. Waarom zou online en face-to-face onderwijs samen dan wel goed werken? Kan het niet beter zonder de online component? Daar komt nog bij dat er vooral onderzoek is gedaan naar de online component van blended learning. Deze studie maakt duidelijk dat het leereffect van een face-to-face bijeenkomst juist hoger kan zijn als deze is gecombineerd met online leeractiviteiten. Een voorwaarde is wel dat de face-to-face activiteit goed doordracht moet zijn. Op basis van deze reviewstudie betekent dit dat de face-to-face bijeenkomst een focus heeft op hogere orde leren, en/of het verhogen van de betrokkenheid en/of het creëren van sociale interactie.

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Herken je binnen je instelling dat blended learning in een negatief frame zit? Is er ruimte om het gesprek aan te gaan over de didactische meerwaarde van de combinatie?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!
 

Foto door Nick Fewings via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 7: How face-to-face activities impact the success of Blended Learning

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: How face-to-face activities impact the success of Blended Learning

Peter Dekker selected the seventh article in this series. He is an educational consultant at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS).

This month’s article: Buhl-Wiggers, J., Kjærgaard, A., & Munk, K. (2022). A scoping review of experimental evidence on face-to-face components of blended learning in higher education. Studies in Higher Education, 1-23.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2022.2123911

What to expect in this article

This review study of 59 studies investigated what makes face-to-face activities effective as a component in blended learning. Pedagogically, the face-to-face meeting plays an important role in blended learning. Learning activities, students and lecturers come together and integration takes place. There can be several reasons for you to choose a face-to-face learning activity. In this review study, the authors highlighted a variety of face-to-face activities related to three predominant pedagogical objectives:

1) processing higher-order learning;
2) increasing engagement;
3) stimulating social interaction.

For each category, the authors describe which learning activities were implemented and how they were related to online learning activities. In all studies they found a positive effect in achieving the formulated learning objectives. The authors also cite the Community of Inquiry (CoI) model, among others. Based on the results, the authors call for the design of rich face-to-face activities in blended learning. Further systematic research into the topic of the face-to-face dimension of blended learning in higher education is needed.

Why we think this article is a must-read

Many people still associate blended learning with emergency remote teaching we were forced into due to the covid pandemic. So why would online and face-to-face teaching together work well? Wouldn’t it work better without the online component? On top of that, past research has mainly focused on the online component of blended learning. This study makes it clear that the success of blended learning also rests on the quality of the integrated face-to-face activities. Based on this review study, face-to-face activities should have a focus on either higher-order learning, and / or increasing engagement and / or creating social interaction.

How does this align with your teaching practice?

Within your institution, is blended learning still framed negatively? Is there a window to start the conversation about the added value of blended learning?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Photo by Nick Fewings on Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties